FinansWatch

Søgne og Greipstad Sparebank ligger foran budsjett trass i rentepress

Søgne og Greipstad Sparebank har så langt i sitt 159. forretningsår økt utlånene med åtte prosent.

Søgne og Greipstad Sparebank. | Foto: Søgne og Greipstad Sparebank

Søgne og Greipstad Sparebank fikk et resultat etter skatt i andre kvartal på 18,9 millioner kroner, opp fra 17,6 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 37,97 millioner kroner, mot 36,70 millioner i andre kvartal 2020.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 8,0 prosent, tilsvarende 379 millioner kroner. Utlånene hittil i år er økt med 3,3 prosent eller 164 millioner kroner.

«Det er ført 1,4 mill. i tap på kunder. Det skyldes i hovedsak en konkurs, men også full innfrielse av noen misligholdte lån, hvor det var foretatt tapsavsetning», skriver banken i kvartalsrapporten.

Innskuddene fra bankens kunder har økt med 11,6 prosent de siste 12 månedene.

«Det er vanskelig å prognostisere hvilke endelige konsekvenser denne ekstraordinære situasjonen vil få for bankens drift. Det som virker klart er at rentenettoen vil bli lavere enn budsjett og forrige år, mens kostnader vil bli omtrent som forventet», skriver banken.

Eika Gruppen har ikke planer om å konkurrere med heldigitale banker: – Vi utelukker ikke noe på sikt

Valle Sparebank holder lønnsomheten i tøff konkurranse

Blaker Sparebank om fysiske kundemøter: – Det er der magien skjer 

Mer fra FinansWatch

Norges Bank tilbyr F-lån

Mandag skriver Norges Bank på sine sider at det kommer nye tiltak for å dempe svingningene i pengemarkedsrentene.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch