FinansWatch

Valle Sparebank holder lønnsomheten i tøff konkurranse

Resultatene til Valle Sparebank er på linje med fjoråret, selv om miksen i inntjening og kostnader er endret det siste året.

Valle Sparebank i Valle.

Valle Sparebank oppnådde en annualisert avkastning på egenkapitalen på 5,53 prosent i andre kvartal 2021, ned 0,30 prosentpoeng fra 5,83 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i andre kvartal ble 4,9 millioner kroner, ned fra 5,9 millioner i samme periode i fjor. Ser man på første halvår samlet er nivået mer likt fjoråret. Resultat etter skatt er 6,56 millioner i første halvår i år mot 6,63 millioner i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 7,2 millioner kroner, mot 6,3 millioner i andre kvartal 2020.

«Banken har så langt i år hatt god innskotsvekst, og ei auke i provisjonsinntekter. Men på same tid har renteendringane som er gjort ført til ein svakare rentenetto, og konkurransen om kundane er framleis tøff, noko som førar til ytterlegare press på bankens inntening», skriver banken i kvartalsrapporten.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 8,5 prosent. Banken har siden nyttår økt brutto utlån med 50,1 millioner kroner.

Netto kredittap på utlån og garantier utgjorde 1,2 millioner kroner i perioden.

Stadsbygd Sparebank flytter flere lån til egen balanse

BN Bank ønsker ikke gå tilbake til å bli en boliglånsmaskin: – Vi har vært der Bulder Bank og Himla Banktjenester er nå

Blaker Sparebank om fysiske kundemøter: – Det er der magien skjer 

Mer fra FinansWatch

Norges Bank tilbyr F-lån

Mandag skriver Norges Bank på sine sider at det kommer nye tiltak for å dempe svingningene i pengemarkedsrentene.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch