Søgne og Greipstad Sparebank bedrer resultatet, mens tap på utlån har økt

Banken trekker frem at de har hatt en tilfredsstillende utvikling i løpet av første halvår.
Foto: Søgne og Greipstad Sparebank
Foto: Søgne og Greipstad Sparebank

For Søgne og Greipstad Sparebank har det vært en positiv utvikling første halvår. I forbindelse med kvartalsrapporten for årets andre kvartal kan banken trekke frem at både utlån og innskudd er høyere enn budsjettert for årets første halvår, at resultatet er bedre og at rentenetto er litt høyere enn budsjettert. Men rentenettoen er lavere enn for samme periode i fjor. Driftskostnadene har gått ned sammenlignet med fjoråret og ligger på budsjett for årets første halvår.

Resultatet etter skatt for årets første halvår er på 18,7 millioner kroner, mot 17,6 millioner kroner for samme periode i fjor. Netto renteinntekter for første halvår er på 38 millioner kroner, det er en økning på 1,3 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. De siste 12 månedene har banken hatt en vekst i utlån på 379 millioner kroner, som tilsvarer åtte prosent.

– Utviklingen i første halvår har vært tilfredsstillende, skriver banken i kvartalsrapporten for andre kvartal.

– Resultatet er bedre enn både budsjett og forrige år. Dette skyldes i hovedsak økt aksjeutbytte, mens tap på utlån er noe høyere enn forrige år, står det videre.

Banken har ført 1,4 millioner kroner i tap på kunder.

– Det skyldes i hovedsak en konkurs, men også full innfrielse av noen misligholdte lån, hvor det var foretatt tapsavsetning, skriver banken i rapporten.

Ifølge Søgne og Greipstad Sparebank er det fortsatt usikkerhet knyttet til omfanget av koronapandemien for bankens person- og næringskunder.

– Banken følger kundene tett opp og gjør det man kan for å avhjelpe situasjonen, mens man samtidig har fokus på å utføre godt bankhåndverk, skriver banken i rapporten.

Videre står det:

«Det er vanskelig å prognostisere hvilke endelige konsekvenser denne ekstraordinære situasjonen vil få for bankens drift. Det som virker klart er at rentenettoen vil bli lavere enn budsjett og forrige år, mens kostnader vil bli omtrent som forventet. Det er usikkerhet knyttet til konsekvensene av de makroøkonomiske endringene.».

Samtidig understreker sparebanken at den er godt rustet til å tåle en uforutsigbar situasjon, samtidig med at ordinær virksomhet opprettholdes, siden likviditeten er høy og banken er godt kapitalisert.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også