FinansWatch

Sparebanken Sogn og Fjordane hadde null i nedskrivinger i andre kvartal

På papiret hadde banken et svakere kvartal i fjor, men sett bort fra de ekstraordinære hendelsene i fjorårets andre kvartal er resultatet godt.

Sparebanken Sogn og Fjordanes hovedkontor. | Foto: Pressebilde.

Sparebanken Sogn og Fjordane oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 12,8 prosent i andre kvartal 2021, ned 4,8 prosentpoeng fra 17,6 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i andre kvartal ble 171 millioner kroner, ned fra 219 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 231 millioner kroner, mot 202 millioner i andre kvartal 2020. Totale driftsinntekter endte på 331 millioner.

«Resultatnedgangen i forhold til 2. kvartal i fjor skuldast at det var eit spesielt godt resultat frå langsiktige aksjeplasseringar for 2. kvartal i fjor. Samtidig viser netto renteinntekter og provisjonsinntektene fin framgang i forhold til 2. kvartal i fjor. Resultatet er lågare enn for 2. kvartal i fjor, som var spesielt godt, men samtidig vesentleg betre enn for dei tre føregåande kvartala», skriver banken i kvartalsrapporten.

Driftskostnadene ble 114 millioner kroner mot 112 millioner.

«Kostnader som aukar er relatert til lønn, betalingskort og konsulenthonorar. Samtidig er det nedgang i mange kostnadspostar som ledd i at det i 2020 vart etablert eit kostnadsprosjekt med mål om å realisere tiltak som skal bidra til ei framhaldande kostnadseffektiv drift. Kostnader som er redusert er mellom anna relatert til IT, avskrivingar og reiser», skriver banken.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 5,3 prosent og innskuddsveksten er på 4,0 prosent.

Banken regnskapsførte tap i kvartalet på ni millioner kroner, mot seks millioner kroner i samme periode i fjor.

Nedskrivingene på utlån og garantier er netto null i kvartalet.

Sogn Sparebank med nesten null i tap i andre kvartal

Lokalbanksjef tror de økte byggevareprisene vil påvirke banken: – Vi kan nok se at markedet for nye boliger kjølner litt fremover

Grong Sparebank har passert 10 milliarder kroner i forretningskapital 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch