FinansWatch

Vestlandsbedriftene venter økt etterspørsel og bedre lønnsomhet

Vestlandsindeksen viser at bedriftene har forventninger om økt etterspørsel og lønnsomhet. Men de er foreløpig forsiktige med nyinvesteringer og -ansettelser.

Ragnhild Janbu Fresvik er konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest. | Foto: Sparebanken Vest | Foto: Eivind Senneset/Sparebanken Vest

Vestlandsbedriftene venter at omsetningen vil komme tilbake til normalen i løpet av de neste tre månedene. I dag ligger den sju prosent under bedriftenes egne prognoser før pandemien slo inn. Dette fremkommer av Vestlandsindeksen for andre kvartal, publisert av Sparebanken Vest.

Bedriftene i bygg- og anleggsnæringen, samt i varehandelen, har størst forventninger til omsetningsvekst. Disse næringene er tilbake på samme nivå som de var da koronakrisen brøt ut. I andre enden av skalaen finner vi overnattings- og serveringsvirksomheter som ikke forventer å være tilbake til normalomsetning før om et år.

– Gjenåpningen har fått fart på forventningsindeksen som nå ligger over det historiske nivået på 64 poeng. Veksten skyldes først og fremst høyere forventning til etterspørsel, akkurat som fallet i starten av koronakrisen ble drevet at et brått og stort fall i etterspørselen, sier Ragnhild Janbu Fresvik som er konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest i en pressemelding.

Venter økt lønnsomhet og lønnsvekst

Selv om forventningsindeksen ligger over det historiske snittet og bedriftene ser økt lønnsomhet, vil bedriftslederne i regionen være påholdne i investeringsbudsjettene. Det er fortsatt ledig kapasitet i mange næringer og bedriftene venter derfor ingen tilsvarende økning i sysselsettingen.  

– Om etterspørselen øker som forventet, vil bedriftene måtte ansette flere. Det er gode nyheter for arbeidsmarkedet. Men enn så lenge så går etterspørselen litt forut for sysselsettingen, skriver Sparebanken Vest i meldingen.

Varehandelen leder an i forventningene til lønnsomhetsvekst, og følges av overnattings- og severingsnæringen og jordbruk, skogbruk og fiske. 

Rogalandsbedriftene utmerker seg i regionen, og har høyest forventning til etterspørselsveksten. Det er også bedriftene i Rogaland som venter høyest lønnsomhet.

Hordaland, som har rapportert svakest indeks av alle regionene de siste to kvartalene, har hentet seg inn igjen. Sogn og Fjordane har hatt en flat utvikling sammenlignet med foregående kvartal.

Grunnstøting i Suezkanalen skaper vansker på Vestlandet

Blant bedriftene med mer enn 50 mnok i omsetning som sier de har kapasitetsutfordringer, opplyser hele 27 prosent at begrenset tilgang til råvarer er en av faktorene.

– Begrenset råvaretilgang har aldri tidligere vært på et så høyt nivå i Vestlandsindeksens historie, opplyser banken. En av årsakene er grunnstøtingen i Suezkanalen i mars.

Sjefen i Sparebanken Vest tror det er mer å hente på å differensiere kundenes ulike behov

Nær doblet avkastning for Sparebanken Vest

Sparebanken Vest fortsetter ekspansjonen – åpner kontor i Ålesund 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch