FinansWatch

Sunndal Sparebank vil hente penger i emisjon

Skal utstede 750.000 nye egenkapitalbevis for å heve eierandelskapitalen.

Sunndal Sparebank. | Foto: Sunndal Sparebank

Sunndal Sparebank vil heve eierandelskapitalen i banken gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon. Det blir utstedt 750.000 nye egenkapitalbevis i emisjonen.

Tegningskursen er 104 kroner, mens pålydende verdi er 100 kroner, skriver banken i en børsmelding.

Det er opprettet et garantikonsotium slik at banken er garantert å hente inn mint 78 millioner kroner i emisjonen.

Dagens egenkapitalbeviseiere får fortrinnsrett i emisjonen, men de må ha vært registrert som EK-eiere pr. 24. juni for å kunne delta. Tegningsrettene vil deles ut til EK-eierne, rundet ned til hele tall, ut fra dagens beholdning.

Tegningsrettene skal være fritt omsettelige, og overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Norne Securities legger til rette. Emisjonen skal godkjennes av generalforsamlingen 24. juni.

Har auka bemanninga med 30 prosent sidan årsskifte

Sunndal Sparebank overtar forsikringsporteføljen til Surnadal Sparebank

SpareBank1 med ny strategi for arbeidshverdagen hjemme og på kontoret 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch