FinansWatch

Tysnes Sparebanks resultat merket av it-kostnader

Tysnes Sparebank har lagt fusjonsplanene med Etne på is, men ser grunnlag for å vokse videre på egen hånd.

Arkivbilde. Tysnes Sparebank. | Foto: Tysnes sparebank

Tysnes Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 4,3 prosent i første kvartal 2021, opp 0,6 prosentpoeng fra 3,7 prosent i samme periode i 2020. Det viser bankens kvartalsrapport. Avkastningen er imildertid en del lavere enn i de to foregående kvartalene, da den lå på henholdsvis 7,5 og 8,2 prosent.

Resultat etter skatt i første kvartal ble 3,39 millioner kroner, opp fra 3,02 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 14,09 millioner kroner, mot 16,91 millioner i første kvartal 2020.

«Ser ein på bankens resultat før tap er resultatet på 6,3 millionar kroner, 3,4 millionar kroner lågare enn i fjor. Hovedårsaka til resultatnedgongen er auke i IT-kostnader som fylgje av at banken skal konvertere til ny dataleverandør saman med dei andre Eikabankane. Deler av denne kostnaden er eingonskostnader», skriver banken i sin rapport.

12-måneders vekst i utlån i første kvartal ble tre prosent og rentemarginen rundt 1,9 prosent.

«Reduserte innlånsprisar har ikkje klart å demme opp for tøff konkurranse på utlån. Med eit historisk lågt rentenivå i Noreg som legg press på bankens rentemargin må banken ha fokus på å auke andre driftsinntekter i tida framover», skriver banken.

Regnskapsførte tapsavsetningen i kvartalet ble 1,7 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til modellbaserte tap i bedriftsporteføljen. Ekstra avsetninger knyttet til pandemien hittil er to millioner kroner.

Andelen misligholdte lån i perioden er 5,4 prosent av brutto utlån.

Selv om fusjonsplanene med Etne Sparebank er lagt på is inntil videre, regner banken med å kunne levere sitt lønnsomhetsmål, mellom fem og syv prosent meravkastning til EK-eierne sammenlignet med innskudd.

– Bransjen trenger et bredt spekter av fagområder

Sjefen i Sparebanken Vest tror det er mer å hente på å differensiere kundenes ulike behov

Stolt konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge: – Vi er i front på EK-avkastning 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch