FinansWatch

Tysnes Sparebanks resultat merket av it-kostnader

Tysnes Sparebank har lagt fusjonsplanene med Etne på is, men ser grunnlag for å vokse videre på egen hånd.

Arkivbilde. Tysnes Sparebank. | Foto: Tysnes sparebank

Tysnes Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 4,3 prosent i første kvartal 2021, opp 0,6 prosentpoeng fra 3,7 prosent i samme periode i 2020. Det viser bankens kvartalsrapport. Avkastningen er imildertid en del lavere enn i de to foregående kvartalene, da den lå på henholdsvis 7,5 og 8,2 prosent.

Resultat etter skatt i første kvartal ble 3,39 millioner kroner, opp fra 3,02 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 14,09 millioner kroner, mot 16,91 millioner i første kvartal 2020.

«Ser ein på bankens resultat før tap er resultatet på 6,3 millionar kroner, 3,4 millionar kroner lågare enn i fjor. Hovedårsaka til resultatnedgongen er auke i IT-kostnader som fylgje av at banken skal konvertere til ny dataleverandør saman med dei andre Eikabankane. Deler av denne kostnaden er eingonskostnader», skriver banken i sin rapport.

12-måneders vekst i utlån i første kvartal ble tre prosent og rentemarginen rundt 1,9 prosent.

«Reduserte innlånsprisar har ikkje klart å demme opp for tøff konkurranse på utlån. Med eit historisk lågt rentenivå i Noreg som legg press på bankens rentemargin må banken ha fokus på å auke andre driftsinntekter i tida framover», skriver banken.

Regnskapsførte tapsavsetningen i kvartalet ble 1,7 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til modellbaserte tap i bedriftsporteføljen. Ekstra avsetninger knyttet til pandemien hittil er to millioner kroner.

Andelen misligholdte lån i perioden er 5,4 prosent av brutto utlån.

Selv om fusjonsplanene med Etne Sparebank er lagt på is inntil videre, regner banken med å kunne levere sitt lønnsomhetsmål, mellom fem og syv prosent meravkastning til EK-eierne sammenlignet med innskudd.

– Bransjen trenger et bredt spekter av fagområder

Sjefen i Sparebanken Vest tror det er mer å hente på å differensiere kundenes ulike behov

Stolt konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge: – Vi er i front på EK-avkastning 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch