FinansWatch

Melhus Sparebank på vei mot avkastningsmålet

Melhusbanken merket godt marginpresset på renten i første kvartal. Men banken er på vei mot å nå målet for avkastning og kostnadsprosent.

Arkivbilde. Melhus Sparebank. | Foto: Melhusbanken

Melhus Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 7,1 prosent i første kvartal 2021, opp 1,5 prosentpoeng fra 5,6 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i første kvartal ble 18,0 millioner kroner, opp fra 13,3 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 38,99 millioner kroner, mot 42,65 millioner i første kvartal 2020. Den relative rentenettoen i kvartalet var på 1,59 prosent, mot 1,49 prosent i foregående kvartal. Utviklingen i Nibor har presset rentemarginen i kvartalet.

Utlånsveksten siste 12 måneder er 3,89 prosent. I personmarkedet er veksten lavere enn ventet, skriver banken, fordi mange kunder har brukt den lave renten til å betale ned ekstra på boliglånet. Økningen på fem millioner kroner i kvartalet utgjør 0,1 prosent av brutto utlån.

Totalt har banken 10,2 milliarder kroner i utlån.

Kostnadsprosenten i kvartalet endte på 56,5 prosent og ren kjernekapital på 16,6 prosent. Antallet årsverk er økt i kvartalet og banken har måttet benytte seg av midlertidige lokaler, som har gitt en merkostnad.

Det ble inntektsført 1,3 millioner kroner i tap på utlån og garantier i første kvartal, mot 5,5 millioner i tap i hele 2020.

Melhus Sparebank har opprettholdt 7,5 millioner av de 10 millioner kronene som ble gjort av ekstra tapsavsetninger i fjor. En gjennomgang av avsetningene resulterte i at de var satt noe lavt i 2020 og at situasjonen ennå ikke er forutsigbar nok til å tilbakeføre en større del av dem. Banken skriver imidlertid i rapporten at de har svært liten eksponering mot utsatte bransjer og at smittetrykket i Melhus og Trondheimsregionen er lavere enn landsgjennomsnittet.

«Bankens langsiktige målsetninger er et kostnadsnivå under 45% av inntektene, samt 6-8% vekst i utlån og en egenkapitalavkastning på 10 %. Måloppnåelse her bygger på en gradvis normalisering av tiltak med tilhørende positiv utvikling i Norsk økonomi», skriver banken i rapporten.

Instabank-sjefen: – I løpet av et par år vil fordelingen mellom usikrede lån og sikrede lån være 50/50

Fana Sparebank-sjefen: – Et solid fundament for videre satsning på vekst

Sparebanken Vest merker tøff konkurranse – ligger bak vekstmålet  

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch