FinansWatch

Melhus Sparebank på vei mot avkastningsmålet

Melhusbanken merket godt marginpresset på renten i første kvartal. Men banken er på vei mot å nå målet for avkastning og kostnadsprosent.

Arkivbilde. Melhus Sparebank. | Foto: Melhusbanken

Melhus Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 7,1 prosent i første kvartal 2021, opp 1,5 prosentpoeng fra 5,6 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i første kvartal ble 18,0 millioner kroner, opp fra 13,3 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 38,99 millioner kroner, mot 42,65 millioner i første kvartal 2020. Den relative rentenettoen i kvartalet var på 1,59 prosent, mot 1,49 prosent i foregående kvartal. Utviklingen i Nibor har presset rentemarginen i kvartalet.

Utlånsveksten siste 12 måneder er 3,89 prosent. I personmarkedet er veksten lavere enn ventet, skriver banken, fordi mange kunder har brukt den lave renten til å betale ned ekstra på boliglånet. Økningen på fem millioner kroner i kvartalet utgjør 0,1 prosent av brutto utlån.

Totalt har banken 10,2 milliarder kroner i utlån.

Kostnadsprosenten i kvartalet endte på 56,5 prosent og ren kjernekapital på 16,6 prosent. Antallet årsverk er økt i kvartalet og banken har måttet benytte seg av midlertidige lokaler, som har gitt en merkostnad.

Det ble inntektsført 1,3 millioner kroner i tap på utlån og garantier i første kvartal, mot 5,5 millioner i tap i hele 2020.

Melhus Sparebank har opprettholdt 7,5 millioner av de 10 millioner kronene som ble gjort av ekstra tapsavsetninger i fjor. En gjennomgang av avsetningene resulterte i at de var satt noe lavt i 2020 og at situasjonen ennå ikke er forutsigbar nok til å tilbakeføre en større del av dem. Banken skriver imidlertid i rapporten at de har svært liten eksponering mot utsatte bransjer og at smittetrykket i Melhus og Trondheimsregionen er lavere enn landsgjennomsnittet.

«Bankens langsiktige målsetninger er et kostnadsnivå under 45% av inntektene, samt 6-8% vekst i utlån og en egenkapitalavkastning på 10 %. Måloppnåelse her bygger på en gradvis normalisering av tiltak med tilhørende positiv utvikling i Norsk økonomi», skriver banken i rapporten.

Instabank-sjefen: – I løpet av et par år vil fordelingen mellom usikrede lån og sikrede lån være 50/50

Fana Sparebank-sjefen: – Et solid fundament for videre satsning på vekst

Sparebanken Vest merker tøff konkurranse – ligger bak vekstmålet  

Mer fra FinansWatch

Kredinor henter direktør fra Intrum

Ledergruppen som skal føre Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi er klar, og Kredinor henter sin direktør for operasjonell drift fra en av konkurrentene.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch