FinansWatch

SR-Banks første kvartal: Ni av ti bedriftskunder trenger ikke utsettelser

Sparebank 1 SR-Bank ligger midt i den mest oljesensitive regionen i Norge og har betydelig eksponering mot den. Likevel har det vært få bedriftskunder med problemer i første kvartal.

Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank. | Foto: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank

Sparebank 1 SR-Bank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 11,6 prosent i første kvartal 2021, opp 8,2 prosentpoeng fra 3,4 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i første kvartal ble 718 millioner kroner, opp fra 221 millioner i samme periode i fjor. Hovedbidragene kommer fra finansielle inntekter som gikk fra -28 millioner kroner i fjor til 216 millioner i år og vesentlig lavere nedskrivninger.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 995 millioner kroner, mot 1,08 milliarder i første kvartal 2020.

Utlånsveksten i første kvartal ble 2,3 prosent. Veksten i personmarkedet ble 5,6 prosent, mens banken i bedriftsmarkedet hadde en nedgang i volumet på -3,6 prosent.

På den andre siden bidro bedriftskundenen med en innskuddsvekst på 37,1 prosent, og personkundene med 7,3 prosent.

Nedskrivingene på lån og garantier fortsetter å synke for banken. I første kvartal i år var disse på 121 millioner kroner, mot 560 året før. Også i foregående kvartal var nedskrivingene vesentlig høyere, 270 millioner kroner. Nedskrivningene utgjorde 0,22 prosent av brutto utlån.

SR-Bank hadde totale nedskrivninger på 2,03 milliarder kroner i 2020, for 2021 regnes nivået å ville ligge mellom 500 og 800 millioner kroner.

– Vi opplever at de aller fleste av våre kunder klarer seg bra, på tross av lavere aktivitet som følge av Covid-19 pandemien. Våre rådgivere i bedriftskundedivisjonen har i første kvartal vært tett på våre kunder, hvorav hele 2000 av kundene har vært gjennom en rådgiversamtale. Mer enn nitti prosent av bedriftene har ikke hatt behov for noen form for betalingsutsettelser. I tillegg sier en overvekt av våre bedriftskunder at de opplever den økonomiske utviklingen som like god, eller bedre enn før pandemien. Grunnlaget for en fortsatt god og lønnsom utvikling for flertallet av våre kunder er godt, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank i en pressemelding.

Driftskostnadene økte fra året før, men var lavere enn i foregående kvartal. I første kvartal var kostnadene på 612 millioner kroner, mot henholdsvis 592 og 629 millioner.

- EiendomsMegler 1 og ForretningsPartner har begge forbedret sine resultater betydelig dette kvartalet, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. EiendomsMegler 1 står for den største forbedringen, noe som bekrefter et sterkt boligmarked. I mars kjøpte ForretningsPartner selskapet Tveit Regnskap. Vi har gjennom oppkjøpet lagt et godt grunnlag for å utvikle ForretningsPartner til å bli en dominerende aktør i bransjen, med tilstedeværelse i store deler av Sør-Norge. Fremover vil oppkjøpet medføre en betydelig økning av omsetningen i det sammenslåtte selskapet, samtidig som det vil være av stor strategisk betydning for utviklingen av bedriftskundedivisjonen vår, sier Fasmer.

Kraftig styrket lønnsomhet for Instabank i første kvartal

Fortsatt store avsetninger for Sparebanken Vest

80 millioner i boks til Næringsbanken 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch