FinansWatch

Kraftig styrket lønnsomhet for Instabank i første kvartal

Instabank fikk senket sine inntekter på grunn av tap og en større andel pantelån i porteføljen. Men avkastningen mer enn doblet seg i kvartalet.

Robert Berg, adm. dir. i Instabank. | Foto: Instabank

Instabank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 10,2 prosent i første kvartal 2021, opp 6,2 prosentpoeng fra 4,0 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i første kvartal ble 14,0 millioner kroner, opp fra 5,3 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 70,9 millioner kroner, mot 72,0 millioner i første kvartal 2020. Inntektene blir påvirket av at en større del av porteføljen er lån med pant og at banken har solgt unna en del av porteføljen.

Dette har også økt kostnadsprosenten til banken med fem prosentpoeng, fra 40 prosent til 45 prosent.

Netto utlånsvekst i første kvartal ble 184 millioner kroner. Justert for negative valutaeffekter var veksten 244 millioner. Instabank økte andelen lån med pant i porteføljen med 177 millioner kroner fra foregående kvartal, en vekst på 70 prosent.

Totalt er 4,5 prosent av brutto utlån misligholdt, mens det er konstaterte tap på 20,3 millioner kroner, tilsvarende 2,7 prosent av brutto utlån. Økningen av pantelån i porteføljen har ført til lavere tap og lavere kredittrisiko totalt sett for banken.

Fortsatt store avsetninger for Sparebanken Vest

80 millioner i boks til Næringsbanken

Stor lokal næringsaktivitet gir god ringverknad for lokalbanken 

Mer fra FinansWatch

Pensjonssparing: Flere skrur på «Is i magen»

Med funksjonen «Is i magen» i Kron-appen kan kundene følge med på hvordan nyhetsbildet påvirker investeringene deres. – Dette for å hjelpe kunden å nettopp ha is i magen opp mot opprinnelig spareplan, sier Emma Tryti i Kron.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch