FinansWatch

Alle piler pekte opp for Askim & Spydeberg i 2020

Askim & Spydeberg Sparebank opplevde god vekst i solide resultater i koronaåret 2020. Men årets bonus ble ikke utbetalt på bakgrunn av topp- eller bunnlinjen.

Rune Hvidsten er adm. banksjef i Askim & Spydeberg Sparebank. | Foto: Askim og Spydeberg Sparebank

Askim & Spydeberg Sparebank oppnådde resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på 1,30 prosent i 2020, opp 0,12prosentpoeng fra 1,18 prosent i i 2019.

Resultat før skatt ble 158,06 millioner kroner, opp fra 135,68 millioner i 2019. Konsernets netto renteinntekter i 2020 ble 200,87 millioner kroner, mot 193,04 millioner i 2019.

Banken hadde en utlånsvekst i løpet av året på 6,9 prosent, tilsvarende 788 millioner kroner. Av dette var 258 millioner kroner i Eika Boligkreditt.

Regnskapsførte tap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer ble 25,6 millioner kroner i løpet av 2020, en nedgang fra 29,5 millioner i 2019.

Det ble foreslått et utbytte på seks kroner per egenkapitalbevis for 2020.

Bonus til alle

Ifølge årsrapporten til banken fikk alle ansatte utbetalt en bonus på 25.000 kroner dersom de jobbet fulltid. Bonusmålet var oppnådd medarbeidertilfredshet høyere enn et satt bonuskrav.

Målsettingen var en score på 82 av 100 poeng i årets medarbeiderundersøkelse. Oppnådd resultat ble ifølge årsrapporten 88 av 100 poeng.

Banksjefen er ikke del av den generelle bonusordningen, men er tildelt en egen bonus på 50.000 kroner.

Luster Sparebank: Vil øke utlånsområdet

Birkenes Sparebank knapt berørt av pandemien

Resultatnedgang for Sparebank 68° Nord 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch