Resultatnedgang for Sparebank 68° Nord

Resultatnedgangen skyldes i hovedsak betydelige engangskostnader knyttet til fusjonen med Ofoten Sparebank, og økte tapsavsetninger knyttet til koronasituasjonen.
Foto: Sprebank 68° Nord
Foto: Sprebank 68° Nord

Sparebank 68° Nord fikkk et resultat av ordinær drift før skatt i 2020 på 75,2 millioner kroner. Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 157,2 millioner kroner mot kr 126,7 millioner kroner i 2019. D

Det kommer frem i årsrapporten til banken som ble publisert onsdag.

Samlede driftskostnader utgjorde 115,0 millioner kroner mot 79,2 millioner kroner i 2019. Det er også i resultatregnskapet for 2020 belastet engangskostnader knyttet til fusjonen med Ofoten Sparebank og øvrige omstillingskostnader på til sammen 15,3 millioner kroner.

«2020 har vært et år med god kjernedrift og tilfredsstillende vekst. Nivåene på mislighold og konstaterte tap er fortsatt lave. Året har likevel vært krevende som følge av Covid-19, fusjonsprosess og øvrige omstillingsaktiviteter som har medført betydelige engangskostnader,» står det i årsrapporten.

Den svake kronekursen, spesielt i første halvår av 2020 bidro til å opprettholde prisene for eksportørene, og banken melder om meget godt Lofotfiske som bidro sterkt til eksporten, men koronapandemien medførste lavere fiskepriser i 2021.

Den økonomiske usikkerheten internasjonalt er imidlertid høy og banken fortsetter å vurdere det som en stor risiko utover i 2021.

«Covid-19 vil med stor sannsynlighet følge oss i 2021 og fortsatt kunne påvirke deler av den nordnorske økonomien negativt. Vekst og utvikling krever kapital,» står det i årsrapporten.

Oda (34) er ny markedssjef: – Det er en stor oppgave hvor man må tenke nytt og smart 

Sparebanken 68° Nord med 1,5 millioner til grønn satsing 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også