FinansWatch

Sparebanken Møre gjør endringer i utbyttet – kan slippe tilsynskritikk

Etter at Sparebanken Sør fikk avslag på sitt forslag til disponering av overskudd for 2020 har også Sparebanken Møre besluttet å endre i sitt forslag til utbytte.

Trond Nydal er adm. direktør i Sparebanken Møre.

Ved publisering av årsrapporten for 2020 skrev Sparebanken Møre at de foreslo et utbytte på 4,50 kroner per EK-bevis til egenkapitalbeviseierne. I tillegg foreslo styret at generalforsamlingen skulle vedta en fullmakt som ga styret anledning til å utbetale et ekstra utbytte på inntil ni kroner per EK-bevis etter utgangen av tredje kvartal, dersom forholdene lå til rette for det.

Pengene til denne ekstra utbetalingen skulle inntil videre fordeles mellom utjevningsfondet og grunnfondet.

Men så kom nyheten om at Sparebanken Sør måtte gjøre om på sin utbytteutbetaling fordi Finanstilsynet kritiserte bruk av utjevningsfondet til utbytteformål. Sparebanken Møres revisor gikk dermed i dialog med Finanstilsynet om deres eget utbytteforslag.

I og med at Møre ennå ikke har avhold generalforsamling med godkjenning av årsrapporten kunne banken fredag sende ut en børmelding med korrigering av sakspapirene med et nytt forslag til disponering av utbytte.

Sparebanken Møre foreslår å heller overfører 134 millioner kroner til Annen egenkapital i regnskapet. Dermed kan formodentlig et ekstra utbytte utbetales etter utgangen av septemer, uten at man griper inn i utjevningsfondet.

Omdisponeringen vil imidlertid påvirke bankens kjernekapital som reduseres fra 17,5 prosent til 17,0 prosent.

Sparebanken Møre endrer i konsernledelsen 

Sparebanken Møre: – Vi har ambisjoner som er høyere i forhold til resultat 

Mer fra FinansWatch

– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar

– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.

– Det har vært et sterkt kvartal

Det var en svært fornøyd konsernsjef som la fram kvartalsresultatene til Sparebank 1 SMN i går. – Av sparebankene tror jeg vi topper avkastningstabellen, sa Jan-Frode Janson.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch