FinansWatch

LIBOR-rentens dager er talte

Den mye brukte referanserenten LIBOR skal fases ut ved neste årsskifte.

Det britiske finanstilsynet FCA vil slutte å oippdatere Libor etter 31. desember 2021. | Foto: Financial Conduct Authority

Referanserenten Libor (London Interbank Offered Rate) har eksistert lenge, men begynte å se utstrakt bruk i løpet av 1970-årene. Den har vært en av verdens mest brukte referanserenter og baserer seg på et snitt av interne lånerenter mellom de største forretningsbankene i London.

Libor blir i dag «oversatt» til fem andre valutaer og beregnes for syv varigheter fra ett døgn til ett år.

I 2012 kom det frem at flere av medlemsbankene i Libor-ordningen jukset med ratene og oppsynet med Libor ble overført til britiske finansmyndigheter. De siste årene har myndighetene sett etter mer robuste alternativer til Libor.

Når har det britiske finanstilsynet besluttet at Libor skal fases ut etter 31. desember 2021, skriver Finans Norge. For britiske pund er referanserenten SONIA anbefalt som alternativ referanserente av Working Group on Sterling Risk Free Reference Rates.

I Norge brukes for det meste NIBOR som referanserente. Det er ingen planer om å fase ut denne foreløpig, men det er likevel gjort et arbeidsgruppearbeid for å identifisere alternativer. Før jul ble det anbefalt å bruke Nowa som alternativ til Nibor for Norge.

Arbeidsgruppe i ny rapport: Nibor skal ikke opphøre

Finansdepartementet: Sparebanker bør prioritere utdelinger til gaver

Finansdepartementet vil ha flere svar fra Finanstilsynet om høyrisikoengasjementer 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch