FinansWatch

Tapene i 2020 stopper ikke resultatfremgangen til Haugesund Sparebank

Sparebanken økte overskuddet i fjor, til tross for lavere utlånsvekst og renteinntekter.

Bente Haraldson Syre, banksjef Haugesund Sparebank. | Foto: Pressefoto

Haugesund Sparebank melder om et resultat før skatt på 147,5 millioner kroner i 2020 mot 134,3 millioner kroner i 2019.  

Renteinntektene falt til 326,7 millioner kroner i fjor fra 368 millioner kroner i 2019. Rentenettoen har økt med ca. 1,5 millioner kroner i 2020. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,88 prosent mot 1,99 prosent i 2019. 

Andre driftsinntekter økte for banken i fjor til 74,9 millioner kroner mot 51 millioner kroner året før. Økningen skyldes netto verdiendring og gevinst av valuta og verdipapirer på 29,6 millioner kroner for fjoråret, mot 1,5 millioner kroner året før. 

Gjennomsnittlig forvaltningskapital for 2020 var 11,8 milliarder kroner mot 11,1 milliarder året før. Ren kjernekapital økte til 20,57 prosent fra 20,04 prosent. Ren kjernekapital konsolidert med Verd Boligkreditt og Brage Finans utgjør 18,54 prosent. 

Utlånsveksten i året har vært 5,02 prosent og 7,60 prosent dersom lån overført til Verd Boligkreditt inkluderes. Innskudd har økt med 5,59 prosent i 2020.  

Bokførte tap utgjør i 2020 35,5 millioner, mot 13,8 millioner i 2019. 

Av resultatet etter skatt på 117,9 millioner kroner, er det foreslått avsatt 3 millioner kroner til gavefond, samt at 16,6 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne, hvorav 13,5 millioner kroner er foreslått utdelt som utbytte, mens 71,7 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning. Utbytte tilsvarer 6 kroner per egenkapitalbevis. 

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch