FinansWatch

Axactor økte inntektene, men fikk negativt resultat i 2020

Selv om bruttoinntektene økte med 14 prosent i fjerde kvartal, fikk Axactor et negativt resultat etter skatt på -31,1 millioner euro i fjor. Administrerende direktør Johnny Tsolis forventer å øke volumene mot slutten av dette året.

Administrerende direktør i Axactor, Johnny Tsolis. | Foto: Axactor

Bruttoinntektene for fjerde kvartal 2020 endte på 94,9 millioner, en økning på 14 prosent fra tredje kvartal 2020. For hele året endte bruttoinntektene på 328,2 millioner euro. Til tross for positiv underliggende utvikling i alle tre forretningssegmentene, har Covid-19-pandemien påvirket Axactors tall. Samlede inntekter for fjerde kvartal var 58,5 millioner euro, og 205 millioner euro for hele fjoråret.

EBITDA marginen økte med 5 poeng i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med samme periode året før. For hele år 2020 var EBITDA 35,9 millioner euro, ned fra 92,1 millioner euro i 2019.

Kontant EBITDA holdt seg godt og endte på EUR 63,8 millioner, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2019. For hele året 2020 var EBITDA i kontanter 212,5 millioner euro.

Resultat før skatt utgjorde 0,7 millioner euro, sammenlignet med 8,5 millioner i samme periode i 2019.

– Som vi forventet, fikk ikke fjerde kvartal den vanlige toppen etter et veldig sterkt tredje kvartal i år. Vi er veldig glade for å se at vår virksomhet i Sør-Europa er i bedring, spesielt innen 3PC-virksomheten. Imidlertid er Covid-19-pandemien fortsatt en stor bekymring, og vi har høyt fokus på personalets velvære og å betjene kundene våre på best mulig måte, sier administrerende direktør Johnny Tsolis i Axactor i en børsmelding.

For hele fjoråret ble resultat før skatt negativt med - 28,4 millioner euro. Dette inkluderer nedskrivninger på 7,1 millioner euro av balanseførte lånegebyrer, på grunn av refinansiering av flere finansieringslinjer i kvartalet.

Netto resultatet ble 3,3 millioner euro for kvartalet, mens helårsresultatet utgjorde -31,1 millioner euro.

Axactor kunngjorde en storstilt restrukturering av balansen 9. desember. 200 millioner euro i utestående obligasjoner ble refinansiert med en utvidet løpetid til 2024. Som en del av omstillingen kjøpte Axactor 50 prosent av eierandelen til Geveran i det delte investeringsselskapet Axactor Invest. Det ble gjennomført en rettet emisjon på 30 millioner euro, etterfulgt av 20 millioner euro.

– Med restrukturering og ytterligere forbedring av våre markedsledende cost-to-collect plattform, er vi godt posisjonert for å dra nytte av forventet vekst i 3PC og NPL-volumer. Vi fortsetter å håndtere risiko innen prioriterte nye virksomheter innenfor vår kjernekompetanse og usikret B2C gjeld i finansnæringen. Gitt dagens markedsforhold forventer vi en økt volum av tilbud mot slutten av året, sier administrerende direktør i Axactor Johnny Tsolis i en børsmelding.

Axactor-styre anbefaler aksjonærene å takke nei til Fredriksen-tilbud 

Kyrre Svae blir midlertidig finansdirektør i Axactor 

Axactor tapte 468 mill. i andre kvartal 

Mer fra FinansWatch

Sbanken utsatt for dataangrep

Sbanken ble lørdag formiddag utsatt for et dataangrep av samme type som flere norske instanser ble utsatt for denne uka.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch