Lillesands Sparebank økte lønnsomheten i 2020 med svært lave tap

Vekst i både utlån og innskudd, samt svært lave tap sørger for gode tall i den sørlandske lokalbanken.
Foto: Lillesands Sparebank
Foto: Lillesands Sparebank

Lillesands Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 7,42 prosent i 2020, opp 1,4 prosentpoeng fra 6,02 prosent i 2019.

Resultat før skatt ble 38,95 millioner kroner i 2020, opp fra 33,0 millioner i 2019.

Konsernets netto renteinntekter ble 54,7 millioner kroner, mot 57,95 millioner i 2019.

Utlånsveksten for egne lån ble 3,31 prosent i 2020. Tar man med lån overført til Verd Bolikreditt blir veksten 2,16 prosent. Personmarkedet økte med 80 millioner i utlån, mens bedriftsmarkedet økte med 21 millioner kroner. Kreditter til næringslivet økte imidlertid med 33,3 millioner kroner i 2020.

Innskuddene sank med 74,39 millioner kroner i løpet av året, tilsvarende -3,01 prosent av et totale innskuddet sammenlignet med forrige årskifte. Nedgangen skyldes en bevisst strategi om nedskalering av store innskudd. Personkundene, som utgjør tre fjerdedeler av kundemassen, økte sine innskudd med 9,77 prosent.

Konstaterte tapå på utlån kom seg på 4,1 millioner kroner i 2020, mens misligholdet lå på 5,11 millioner ved årsslutt. Det tilsvarer 0,08 prosent av brutto utlån.

Lillesands Sparebanks årsoverskudd på 34,2 millioner kroner vil ikke bli brukt til utbytte til egenkapitalbevisholderne, men overføres til bankens fond (30,7 mnok) og bankens gavefond (3,5 mnok).

Pandemien gir meir sparing på Voss 

Lillesands sparebank går motstrøms og satser mer på fysisk rådgivning 

Lillesand Sparebank følger koronautsatte kunder tett

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også