Overskuddet til Lillestrømbanken krympet med 50 prosent i fjerde kvartal

For hele 2020 viser regnskapsbøkene et resultat etter skatt på 69,8 millioner kroner, mot 94,1 millioner kroner i 2019. Banken forklarer at resultatet tynges av blant annet kostnader knyttet til fremtidig konvertering av kjernebankløsning og nedskrivninger.
Administrerende banksjef Siri Berggreen i LillestrømBanken. | Foto: Benjamin A. Ward.
Administrerende banksjef Siri Berggreen i LillestrømBanken. | Foto: Benjamin A. Ward.

Lillestrømbanken melder om et resultat etter skatt på 8,1 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med 16,1 millioner kroner i samme periode året før. Netto renteinntekter har i samme periode økt fra 30,1 til 42,0 millioner kroner.

For hele 2020 viser regnskapsbøkene et resultat etter skatt på 69,8 millioner kroner, mot 94,1 millioner kroner i 2019. Banken forklarer at en del av nedgangen skyldes 13,1 millioner kroner i kostnader knyttet til fremtidig konvertering av kjernebankløsning, samt nedskrivninger på 17 millioner kroner for forventet tap som følge av covid-19-pandemien.

Tap på utlån utgjorde en kostnad i 2020 på 12,7 millioner kroner, mens det i fjor var en positiv effekt på 21,1 millioner kroner.

Justert for fondsobligasjon gir det en egenkapitalavkastning på 6,6 prosent i 2020, mot 11,8 prosent i 2019.

Lillestrømbanken har en 12 måneders utlånsvekst, inkludert lån i Eika Boligkreditt, på 16,3 prosent tilsvarende 1,5 milliarder kroner. Til sammenligning hadde banken vekst i utlån på 11,3 prosent i 2019, tilsvarende 968 millioner kroner. 

Ved utgangen av 2020 utgjør kundenes innskudd 5,9 milliarder kroner. Sammenlignet med året før tilsvarer det en økning på 736 millioner kroner, tilsvarende 14,3 prosent.

Styret foreslår et kontantutbytte på 7,4 kroner per egenkapitalbevis og at 0,67 kroner per egenkapitalbevis overføres til utjevningsfondet. I tillegg foreslår styret at 5,8 millioner kroner avsettes til gavefond og at 62,4 millioner kroner overføres til sparebankens fond, etter fradrag for renter til fondsobligasjon.

«Til tross for den pågående pandemien har banken en sterk utlånsvekst i 2020. Veksten er i stor grad knyttet til høy aktivitet i boligmarkedet på Romerike. Innskuddene øker i takt med utlånsveksten, og innskuddsdekningen er dermed opprettholdt», skriver styret.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå


Les også