FinansWatch

Bank2 preges av tap og omstrukturering

Mens tap på utlån utgjorde 16 millioner kroner i 2019, har tapene i 2020 vokst til 81 millioner kroner. Konstaterte tap er likevel lavere sammenlignet med året før. Banken har samtidig iverksatt en rekke tiltak for å omorganisere banken for å rendyrke et spesielt forretningsområde.

Frode Ekeli, adm. direktør i Bank2. | Foto: Bank2

Bank2 melder om et resultat etter skatt på 71 millioner kroner i 2020, sammenlignet med 124 millioner kroner i tilsvarende periode i 2019. Driftsresultatet før tap endte i samme periode på 150 millioner kroner, 7 millioner lavere enn i 2019.

Egenkapitalavkastningen endte i 2020 på 6,1 prosent, mot 13,8 prosent i 2019. Banken forklarer at nedgangen hovedsakelig skyldes tap på utlån på 81 kroner, mot 16 millioner kroner i 2019, i tillegg til engangsrelaterte kostnader knyttet til kjøpte tjenester og innleie.

Netto renteinntekter utgjorde 248 millioner kroner i 2020, mot 251 millioner kroner året før. Renteinntekter fra utlån gikk ned med 5 millioner kroner som følge av avviklingen av prosjektfinansieringsvirksomheten, mens renteinntekter fra bankinnskudd og obligasjoner var 1 millioner kroner høyere enn i 2019.

Ved utgangen av 2020 viser tap på utlån 1,88 prosent, mot 0,44 prosent i 2019. Samlede tapsavsetninger har økt med 17 millioner kroner for ordinære utlån, mens for kjøpte porteføljer viser fasiten 64 millioner kroner. Konstaterte tap er likevel lavere sammenlignet med 2019, og er redusert fra 9,8 til 2,4 millioner kroner.

Omorganiserer banken

Bankens samlede refinansieringslån har økt med 401 millioner kroner i løpet av de siste 12 månedene, tilsvarende en vekst på 16 prosent. Styret i Bank2 mener at dette i betydelig grad har kompensert for bortfallet av prosjektfinansieringslån som ble avviklet fra andre kvartal 2020.

Fra 1. oktober 2020 ble nye salærsatser innført for nye saker. Ifølge banken har dette medført at inntektene, og spesielt på mindre saker, har falt i løpet av fjerde kvartal sammenlignet med tidligere periode.

Banken har iverksatt en rekke tiltak for å omorganisere virksomheten slik at refinansiering av private låntakere med pant i fast eiendom kan rendyrkes som forretningsområde. Styret mener at så langt har denne prosessen utviklet seg i henhold til foreliggende planer.

«Bankens kapitalsituasjon er styrket, panteverdiene har holdt seg godt, utlånskapasiteten er vesentlig forhøyet som følge av den løpende avviklingen av prosjektfinansieringsområdet, og veksten for refinansieringslån er fortsatt høy. Det legges stor vekt på vurdering av pantesikkerhet og betjeningsevne. Banken forventer god lønnsomhet i kjernevirksomheten, og er godt rustet til å møte eventuelle fall i eiendomsverdier og økt mislighold», skriver styret i årsrapporten.

Mer fra FinansWatch

– Norske Fintechs bør satse internasjonalt

Finansforbundet har kartlagt den økonomiske utviklingen blant norske fintech-selskaper. Konklusjonen er at det er tøft å lykkes som norsk fintech, men at det er betydelig vekst i omsetning for aktørene, og at det er mange som virkelig satser.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch