FinansWatch

Inntektsnedgang for Sparebanken Øst

Sparebanken Øst melder om et resultat etter skatt på 72 millioner kroner for fjerde kvartal 2020 mot 83,2 millioner kroner for samme kvartal i fjor.

Foto: Sparebanken Øst

Netto renteinntekter i kvartalet var på 164 millioner kroner, ned fra 176 millioner kroner fjerde kvartal 2019. 

Egenkapitalrentabilitet for kvartalet ble 6,82 prosent, sammenlignet med 8,46 prosent for samme kvartal i fjor.  

For hele 2020 fikk banken et resultat på 453,1 millioner kroner etter skatt og en egenkapitalrentabilitet på 11,47 prosent, mot 329,3 millioner kroner og 8,74 prosent i 2019.  

Utlånsvekst siste 12 måneder var på 3,56 prosent, mot en negativ utlånsvekst på 2,62 prosent ved utgangen av 2019.  

Styret har enstemmig besluttet å innstille på at forstanderskapet vedtar utbytte på inntil 4,50 kroner per egenkapitalbevis, totalt 93,3 millioner kroner, og inntil 25,9 millioner kroner til allmennyttige formål for 2020. 

For at utbytte skal gjennomføres i henhold til Finansdepartementets anbefaling er innstillingen at 3,50 kroner per egenkapitalbevis, samt avsetning til allmennyttige gaver på 5,7 millioner kroner, utbetales på ordinær måte etter forstanderskapets beslutning 25. mars.

Det resterende utbyttet utbetales tidligst 1. oktober 2021 og senest innen ordinært forstanderskap i 2022, dersom kapitalsituasjonen og myndighetenes retningslinjer tillater det, og eventuelle forskriftsendringer er vedtatt. 

Sparebanken Øst om rentegrep: – Du skal ikke trenge mastergrad for å få god rente  

Krf-politiker berømmer Sparebanken Østs «junioruke»

Sparebanken Øst får både kritikk og ros for gode arbeidsvilkår til småbarnsforeldre 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch