FinansWatch

Sparebank 1 BV fornøyd etter krevende korona-år

Både inntekter og resultat sank i 2020 for Sparebank 1 BV, men lønnsomheten er fortsatt god.

Banksjef Rune Fjeldstad i Sparebank 1 BV. | Foto: SpareBank 1 BV

Sparebank 1 BV oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 8,2 prosent i fjerde kvartal 2020, ned 0,9 prosentpoeng fra 9,1 prosent i samme periode i 2019.

Resultat før skatt i fjerde kvartal ble 135,3 millioner kroner, ned fra 144,1 millioner i samme periode i 2019.

Bankens netto renteinntekter i fjerde kvartal 2020 ble 157,2 millioner kroner, mot 187,3 millioner i fjerde kvartal 2019.

Utlånsveksten for de siste 12 månedene per fjerde kvartal ble 3,9 prosent. Innskuddsveksten ble 5,8 prosent.

– Vi er veldig tilfreds med resultatet med tanke på det krevende året 2020 har vært, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad i en pressemelding.

Året 2020

Resultat før skatt for regnskapsåret 2020 ble 630 millioner kroner, ned fra 664 millioner kroner i 2019.

Netto renteinntekter for året ble 649 millioner kroner og totalinntektene ble 1259,8 millioner kroner i 2020.

Kjernekapitalen ved utgangen av året lå på 18,8 prosent.

Utbytte

Styret i Sparebank 1 BV foreslår et utbytte på 1,90 kroner per egenkapitalbevis. Dette inkluderer utbytte til almennyttige formål, ettersom bankens to stiftelser er betydelige eiere av egenkapitalbevis.

Fusjon

Sparebank 1 BV planlegger en fusjon med Sparebank 1 Telemark. Transaksjonen skal etter planen gjennomføres 1. juni, men først skal bankenes respektive representantskaper godkjenne fusjonen 25. mars og deretter skal Finanstilsynet og Konkurransetilsynet gi sine tilslutninger.

Sparebanken Telemark med kraftig utlånsvekst 

Sammenslåing til Sparebank 1 Sørøst-Norge kan gi nye stillinger for de ansatte

De tillitsvalgte i SpareBank 1 BV og Telemark er storfornøyde med bankfusjonen  

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch