Sandnes Sparebank like bak rekordtallene i 2019

Sandnes Sparebank er godt fornøyd med resultatet på 260,7 millioner kroner etter skatt, selv om det er lavere enn året før. – 2019 var bankens beste år noensinne, mens året 2020 har vært utfordrende med pandemi og mye usikkerhet, sier administrerende direktør Trine Stangeland.
Administrerende direktør i Sandnes Sparebank, Trine Stangeland.
Administrerende direktør i Sandnes Sparebank, Trine Stangeland.

For året 2020 ble resultatet før skatt 310,9 millioner kroner og etter skatt 260,7 millioner kroner.

Banken forklarer reduksjonen med lavere netto renteinntekter, negativ verdiendring på finansielle instrumenter og høyere nedskrivninger og tap på utlån. Banken skriver i sin delårsrapport at reduksjonen motvirkes delvis av høyere netto provisjonsinntekter, høyere utbytte og lavere skattekostnad. Kostnadsnivået er lavere sammenlignet med fjoråret.

– Selv om resultatet er 16,3 millioner kroner svakere enn 2019, er vi godt fornøyd. 2019 var bankens beste år noensinne, mens året 2020 har vært utfordrende med pandemi og mye usikkerhet. Det til tross, leverer banken et sterkt resultat, sier administrerende direktør Trine Stangeland i en pressemelding.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 9 prosent, sammenlignet med 9,6 prosent for 2019.

Konsernets netto renteinntekter ble 469,6 millioner kroner for 2020. Rentemarginen var 1,64 prosent for 2020, sammenlignet med 1,72 prosent for tilsvarende periode i 2019.

Har økt utlånene

– Banken har gjennom 2020 klart å opprettholde en god underliggende rentenetto til tross for en utfordrende markedssituasjon. Økt utlånsvolum i perioden påvirker rentenettoen positivt, skriver banken i sin delårsrapport.

Andre driftsinntekter utgjorde 135 millioner kroner for 2020. Netto provisjonsinntekter utgjorde 79,8 millioner kroner, som er en økning på 3 millioner kroner fra 2019.

Utbytte og inntekter fra eierinteresser utgjorde 57,7 millioner kroner for 2020, sammenlignet med 46,1 millioner kroner i 2019. Utbytte fra Eika Gruppen AS utgjorde 41,3 millioner kroner i 2020, 1,2 millioner kroner mindre enn i 2019.

Konsernets forvaltningskapital var 29,2 milliarder kroner ved utgangen av 2020. Dette tilsvarer en økning på 3,8 prosent sammenlignet med utgangen av 2019 og skyldes i hovedsak utlånsvekst.

Banken har 17,8 prosent i ren kjernekapital ved utgangen av året og er godt kapitalisert. Styret planlegger å utbetale et utbytte til eiere, kundeutbytte og gavefond for regnskapsåret 2020.

– Styret vil be bankens forstanderskap om fullmakt til å dele ut utbytte på inntil 195,5 millioner kroner for regnskapsåret 2020, heter det i delårsrapporten.

Slik forklarer Sandnes Sparebank det styrkede resultatet 

Sandnes Sparebank leverer et styrket resultat 

Sandnes Sparebank lykkes med å få til vekst i privatmarkedet og få ned risikoen i bedriftsporteføljen

Sandnes Sparebank: – Vi styrker vår posisjon i et krevende marked 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også