Helgeland Sparebanks rentemargin svekket med 17,5 millioner i 2020

Helgeland Sparebank merker marginskvisen godt, men styrket bunnlinjen nok i fjerde kvartal til å utbetale et utbytte på 12 prosent for 2020.
Hanne Nordgaard, adm. dir. i Helgeland Sparebank.
Hanne Nordgaard, adm. dir. i Helgeland Sparebank.

Helgeland Sparebank fikk en egenkapitalavkastning i 2020 på 9,7 prosent. Det er 0,4 prosentpoeng opp fra 9,3 prosent i 2019.

Resultatet for skatt for hele 2020 ble 390 millioner kroner, mot 384 millioner kroner i 2019.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter for året 2020 ble 598 millioner kroner, ned fra 620 millioner i 2019.

Banken skriver i kvartalsrapporten at de har et mål om egenkapitalavkastning på 11 prosent fra 2023, men regner ikke med å oppnå dette før synergier fra sammenslåingen med Sparebank 1 Nord-Norge er fullendt.

Styret i banken foreslår et utbytte på 3,10 kroner per egenkapitalbevis for 2020. Dette tilsvarer 12 prosent av overskuddet for året og 25 prosent for de to siste år tilsammen. Finanstilsynet anbefaler at man utbetaler utbytte innenfor 30 prosent av overskuddet de to siste årene.

Bankens målsetting for utbytte i en normalsituasjon er 50 prosent av overskuddet i morbanken.

Overgang til Sparebank 1

Kostnader knyttet til overgangen til Sparebank 1 er i løpet av året kostnadsført med 146 millioner kroner, hvorav 77 millioner er kostnadsført i fjerde kvartal.

Helgeland Sparebank meldte tidligere i år at de hadde satt av 22 millioner kroner til sluttpakker i forbindelse med overgangen til Sparebank 1. Denne kostnaden er nå kommet opp i 26 millioner kroner ved utgangen av 2020.

Det forventes å påløpe ytterligere 50 millioner kroner til prosjektkostnader i 2021.

«Så langt ser det ut til at prosjektet kan leveres i henhold til business case», skriver banken i kvartalspresentasjonen.

Fjerde kvartal

Resultat før skatt i fjerde kvartal endte på 135 millioner kroner, opp fra 110 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

Netto renteinntekter i kvartalet ble 150 millioner kroner, mot 159 millioner kroner året før.

Målet for ren kjernekapital på 17 prosent er mer enn oppnådd i fjerde kvartal, da denne endte på 18,8 prosent.

Fintech Norway tar nye grep for å presse bankene  

Helgeland Sparebank setter av 21 millioner til sluttpakker

Helgeland Sparebank bak skjema med banksammenslåing  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også