FinansWatch

Finanstilsynet vil vite hvem som planlegger utbytte

Både EU og Norge anbefaler næringslivet å vente med utbytteutbetalinger frem til 30. september. Men om man likevel planlegger å utbetale utbytte, vil Finanstilsynet har beskjed to uker i forkant. Selskaper som ikke er solide nok i tilsynets vurderinger kan få utbyttenekt.

Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen. Tilsynet melder at de ønsker forsvarsel fra virksomheter som har planer om å utbetale utbytte. | Foto: NTB

Utbytterestriksjonene fra Finanstilsynet pålegger bankene å kutte alle utbytter til bankens aksjonærer frem til 30. september 2021, med mindre de gjør en særlig forsiktig vurdering. Da kan de utbetale opp til 25 prosent av inntjeningen for 2019 til 2020. Dette er i tråd med hva ESRB har anbefalt for hele EU og EØS.

Onsdag ettermiddag sendte Finanstilsynet ut en nyhet om at de har en forventning om at de som mener det er trygt å utbetale utbytte etter særlig forsiktige vurderinger og stresstester, sier fra om dette.

«Finanstilsynet forventer at styret i banker, forsikringsforetak og holdingforetak i finanskonsern orienterer Finanstilsynet om anbefalt utbytte eller annen utdeling. En slik orientering skal inneholde en redegjørelse for grunnlaget for styrets anbefaling, herunder resultat av stresstester og hvordan utbytte påvirker foretakets soliditet. Orienteringen bør foreligge i god tid, og senest to uker før styret oversender sitt forslag til generalforsamlingen. Finanstilsynet forventer at norske foretak ikke betaler tidligere vedtatte utbytter før revidert årsregnskap for 2020 foreligger», skriver Finanstilsynet på sine nettsider.

Finanstilsynet viser også til at de har myndighet etter finansforetaksloven § 10-6 å pålegge foretak å ikke utbetale utbytte dersom de ikke synes soliditeten tilsier det.

Tryg utbetaler over 740 millioner kroner i utbytte

Gjensidige utbetaler 180 millioner kroner i erstatninger etter Gjerdrum-tragedien

Finans Norge vil at begrensninger på utbyttebetalinger skal være midlertidige 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch