FinansWatch

Ny lov mot markedsmanipulasjon trer snart i kraft

Da får Finanstilsynet myndighet til å bøtlegge personer direkte dersom noen blir funnet skyldig i markedsmanipulasjon.

Morten Baltzersen er finanstilsynsdirektør | Foto: NTB

Den 1. mars trer Markedsmisbruksforordningen i kraft. Den gir Finanstilsynet større handlingsrom dersom tilsynet avdekket at en investor bryter forbudet mot markedsmanipulasjon, og innebærer blant annet at Finanstilsynet i egen regi kan gi lovbryterne et overtredelsesgebyr, skriver Kapital.

– Ved den minste mistanke om regelbrudd melder Oslo Børs ifra til Finanstilsynet, som vurderer om sakene skal etterforskes videre, sier Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef ved Oslo Børs til Kapital.

Finanstilsynet undersøker flere saker om markedsmanipulasjon hvert år.

– Finanstilsynet får kjennskap til saker om mulig markedsmanipulasjon på ulike måter, blant annet gjennom rapportering fra verdipapirforetakene, fra utenlandske tilsynsmyndigheter, fra handelsplasser, gjennom egne initierte undersøkelser og ved henvendelser fra enkeltpersoner eller utstederforetak. Finanstilsynet undersøker flere slike saker hvert år. Dersom det på grunnlag av undersøkelsene foreligger skjellig grunn til å mistenke at forbudet mot markedsmanipulasjon er overtrådt, vil saken normalt bli politianmeldt, sier Knut Haugan leder Seksjon for infrastruktur og markeder i Finanstilsynet.

Med utgangspunkt i dagens regelverk vil Finanstilsynet ved mistanke om markedsmanipulasjon anmelde saken til Økokrim. Det er så opp til Økokrim om man tar saken videre mot rettsapparatet. Flere saker har medført fellende dommer, sier Haugan.

– Det foreligger flere domfellelser for markedsmanipulasjon i Norge. Strafferammen for markedsmanipulasjon er bøter eller fengsel inntil seks år.

Mer fra FinansWatch

Handelsbanken innfører disse bærekraftsmålene

Handelsbankens bærekraftsmål er netto nullutslipp av klimagasser så snart som mulig, og senest i 2040. Det inkluderer utlån, leasing og investeringer, samt utslippene som banken selv genererer fra for eksempel energibruk og forretningsreiser.

Les også

Relaterte

Siste Nytt