FinansWatch

Sparebank 1 SMN viderefører spareprogram for ansatte

Ansatte kan frivillig spare inntil 24.000 kroner i egenkapitalbevis gjennom hele 2021.

Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebank 1 SMN. | Foto: Sparebank 1 SMN

Styret i Sparebank 1 SMN har vedtatt å videreføre spareprogrammet for ansatte i banken. Alle fast ansatte i banken og dens datterselskaper kan tegne seg for sparing på 6000, 12.000 eller 24.000 kroner fordelt gjennom 2021.

Banken vil kjøpe inn egenkapitalbevis rett etter fremlegging av kvartalsresultatene og selge dem videre til de ansatte til markedspris, uten rabatt. For de ansatte vil kostnaden imidlertid bli trukket månedlig av lønnen.

Dersom de ansatte ikke har solgt egenkapitalbevisene etter to år vil de få tildelt et gratis egenkapitalbevis for annehvert kjøpte egenkapitalbevis.

Toppnoteringen for egenkapitalbevisene til banken hittil i år er 106 kroner i februar. Laveste punkt kom 18. mars etter nedstengningen av Norge og var på 58,20 kroner. Bevisene er i dag verdt rundt 95 kroner.

Sparebank 1 Østlandet starter nytt spareprogram for ansatte

Åtte prosent avkastning til egenkapitalbeviseierne i Hegra Sparebank

Sunndal Sparebank viderefører spareprogram 

Mer fra FinansWatch

Huddlestock: Dei tunge investeringane i teknologi bør vere ferdige

Huddlestock aukar inntektsestimata, og i tredje kvartal skal selskapet etter planen levere overskot for første gong. – Vi prøver å gje eit så rett bilete som mogeleg av inntektsestimata, og alt er basert på signerte kontraktar. Vi meiner dette er godt nok til å dokumentere stabil vekst, men det er store moglegheiter til å vekse enda meir, seier

Sparebanker får fullmakt til å betale utbytte

Finansdepartementet har gjort en forskriftsendring som gir sparebanker og andre finansforetak som ikke er organisert i aksjeselskapsform, samme fleksibiliteten til å dele ut utbytte som andre finansforetak har.

Les også

Siste Nytt