FinansWatch

DNB risikerer overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner

Finanstilsynet åpner for å gi banken et overtredelsesgebyr som følge av mangelfull etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket.«DNB tar varselet fra Finanstilsynet på alvor. Kampen mot økonomisk kriminalitet er en viktig samfunnsoppgave som DNB bruker store ressurser på», skriver DNB i en melding.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Finanstilsynet gjennomførte i februar 2020 et ordinært hvitvaskingstilsyn i DNB. DNB har nå mottatt en foreløpig rapport etter tilsynet, hvor det åpnes for å gi banken et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner.

DNB har ikke medvirket til hvitvasking, men Finanstilsynet framsetter kritikk for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven, skriver banken i en melding mandag.

På bakgrunn av kritikken skriver Finanstilsynet i en foreløpig rapport at de vurderer å ilegge DNB et administrativt overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner.

Dette utgjør om lag 7 prosent av det maksimale beløpet Finanstilsynet kan ilegge, og 0,7 prosent av DNBs omsetning. Maksimalt overtredelsesgebyr er 10 prosent av selskapets årsomsetning.

Banken vil nå gjennomgå Finanstilsynets foreløpige rapport, og svare Finanstilsynet innen fristen, opplyses det.

Tar varselet på alvor

«Ettersom Finanstilsynet ikke har ferdigbehandlet saken og endelig konkludert, kan DNB ikke gå nærmere inn på innholdet i den foreløpige rapporten», skriver banken.

Det varslede gebyret gjelder ikke mistanke om hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking, men det Finanstilsynet vurderer som mangelfull etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket.

Tilsynet gjelder kun DNBs virksomhet i Norge, understrekes det.

«DNB tar varselet fra Finanstilsynet på alvor. Kampen mot økonomisk kriminalitet er en viktig samfunnsoppgave som DNB bruker store ressurser på. Arbeidet har høyeste prioritet. DNB har gjennomført omfattende tiltak og investeringer de siste årene for å etterleve hvitvaskingsregelverket», skriver banken i en uttalelse.

Å levere på myndighetenes krav og forventninger på anti-hvitvaskingsområdet er ifølge DNB et løpende arbeid, som er et arbeid som kontinuerlig kan forbedres.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch