FinansWatch

Hjartdalbanken tror pandemien vil prege økonomien i flere år

Selv om banken har hentet inn det tapte fra i vår, regner de fortsatt ikke med at driften blir som normalt fremover.

Hjartdal og Gransherad Sparebank. | Foto: Hjartdalbanken

Hjartdal og Gransherad Sparebank fikk et resultat etter skatt på 27,2 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang på 1,6 millioner kroner sammenlignet med ifjor.

Det ga banken en avkastning på egenkapitalen på 8,2 prosent mot 10,2 prosent ifjor.

Rentenettoen endte på 51,0 millioner kroner i kvartalet, også der en nedgang på 1,6 millioner kroner fra samme periode ifjor.

«Nedgangen i rentenetto er først og fremst knyttet til forskjellig renteendringstidspunkt mellom utlån og innskudd. Som en følge av at styringsrenten er satt til 0 % opplever banken lavere marginer på innskudd. Ellers preges markedet av sterk konkurranse om spesielt boliglånskunden», skriver banken i sin kvartalsrapport.

Banken fikk også en positiv utvikling i andre driftsinntekter. Disse økte med 1,2 millioner kroner til 24,3 millioner, og skyldes i hovedsak økte utbytter og kursgevinster på verdipapirer.

Tap og mislighold

Kostnadsførte tap var på 4,9 millioner kroner i kvartalet, det er en økning på 1,9 millioner sammenlignet med fjoråret. Til sammenligning ble det kostnadsført 6,3 millioner kroner i tap i forrige kvartal.

«Covid-19 har medført tilleggsnedskrivninger på 3,7 mill. kroner hittil i år», kommenterer banken.

Det er satt av 3,7 millioner kroner til fremtidige tap.

«Så langt har ikke banken opplevd vesentlig økning i mislighold eller tap basert på pandemien, men det er rimelig å anta at risikoen øker med varigheten av pandemien, forventet lav oljepris og lavere internasjonal etterspørsel som er forventet å prege økonomien i flere år», heter det i rapporten.

Gjensidige lanserte selvhjelpsprogram som bidrag i koronadugnaden

SpareBank 1 BV forklarer et solskinnskvartal med lav korona-eksponering

Eedenbull vokser internasjonalt og skal hente 60 millioner i emisjon  

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch