FinansWatch

Sparebanken DIN forventer flere kunder kan få problemer

Banken legger ikke skjul på at kundene fremdeles er i utfordrende situasjoner som gjør at banken hensyntar en større usikkerhet fremover. «Vi forventer at flere av bankens kunder kan få problemer fremover,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Ben Roger Elvenes, adm. direktør Sparebanken DIN. | Foto: Sparebanken DIN

Sparebanken DIN leverer et resultat etter skatt i tredje kvartal på 8,7 millioner, sammenlignet med 14,7 millioner i samme periode i fjor.

Bankens netto renteinntekter beløp seg til 24,6, sammenlignet med 28,2 millioner i fjor. Bankens totalresultat endte dermed på 9,1 millioner kroner som er en nedgang fra totalresultatet på 14,7 millioner under samme kvartal i fjor.

Sparebanken DIN legger ikke skjul på at bankens kunder har og vil få utfordringer.

«Vi forventer at flere av bankens kunder kan få problemer fremover. Banken vil følge situasjonen nøye i tett dialog med kundene, og banken må regne med å fortsette å behandle flere saker om refinansiering og avdragsfrihet framover. Banken vil følge situasjonen og kundene nøye framover, herunder også vurdere situasjonen opp mot bankens tapsavsetninger,» kommer det frem i kvartalsrapporten.

Innskudd fra kunder er ved utgangen av tredje kvartal på 4,2 milliarder kroner, bankens utlånsvekst siste 12 måneder er på 3,6 prosent og egenkapitalavkastningen endte på 7,7 prosent.

Banken kostnadsførte tap på 5,9 millioner kroner i andre kvartal, men oppdaterte vurderinger har resultert i en ytterligere tapsavsetning for tredje kvartal, slik at kostnadsførte tap på utlån og garantier hittil i år er på 9,5 millioner kroner. På samme tid i fjor var det kostnadsført 2,6 mill. kroner.

«Betydelig estimatusikkerhet som følge av COVID 19-epidemien, fører til at det er nødvendig å benytte vesentlig mer skjønn og gruppevis tilnærming i beregning av nedskrivninger på utlån,» sier banken i kvartalsrapporten.

Bankkunden gikk to mil for å komme til banken, men måtte pent vente mens banksjefen både spiste middag og tok seg en lur

Banksjef i Fornebu Sparebank: – Å drive bank er en komplisert øvelse  

 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch