Ørskog Sparebank preget av svekket rentenetto

Økte driftskostnader, svak rentenetto og avdemping i bedriftsmarkedet preget tredje kvartal i Ørskog Sparebank. Banken har imidlertid god likviditet og vekst i privatmarkedet.
Ørskog Sparebank har tro på fremtiden grunnet bankens solide egenkapital og strategi om å være en nær og tilgjengelig lokalbank.
Ørskog Sparebank har tro på fremtiden grunnet bankens solide egenkapital og strategi om å være en nær og tilgjengelig lokalbank.

Ørskog Sparebank fikk totalresultat på 5,1 millioner kroner i tredje kvartal av 2020.

«Som følger av Covid-19 utbruddet og endrede utsikter for norsk økonomi er regnskapet preget av økte tapsavsetninger. Banken har en solid underliggende kjernedrift med god utlånsvekst og økte provisjonsinntekter,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Svekket rentenetto

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter beløp seg 11,8 millioner kroner i tredje kvartal av 2020 mot 13,1 millioner under samme kvartal i 2019.

«Rentenettoen har svekket seg gjennom året grunnet sterk priskonkurranse mellom bankene spesielt på bankinnskudd,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Driftskostnadene i Ørskog Sparebank har økt det siste året med 1,6 millioner kroner og utgjør totalt 28,5 millioner kroner sammenlignet med 26,89 millioner i fjor. Årsaken er økt bemanning og IT-kostnader.

Banken oppgir å ha hatt god likviditet gjennom hele året, men at det lave rentenivået utfordrer en lønnsom vekst i innskudd. Det er imidlertid en avdemping på utlånsvekst i bedriftsmarkedet, men god vekst i privatmarkedet.

Økonomer: En svak resultatsesong betyr ikke at bankbransjen ikke kan gi avkastning 

SpareBank 1 Ringerike og Hadeland ser ikke behov for økt tapsavsetning

 

 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også