FinansWatch

Ørskog Sparebank preget av svekket rentenetto

Økte driftskostnader, svak rentenetto og avdemping i bedriftsmarkedet preget tredje kvartal i Ørskog Sparebank. Banken har imidlertid god likviditet og vekst i privatmarkedet.

Ørskog Sparebank har tro på fremtiden grunnet bankens solide egenkapital og strategi om å være en nær og tilgjengelig lokalbank.

Ørskog Sparebank fikk totalresultat på 5,1 millioner kroner i tredje kvartal av 2020.

«Som følger av Covid-19 utbruddet og endrede utsikter for norsk økonomi er regnskapet preget av økte tapsavsetninger. Banken har en solid underliggende kjernedrift med god utlånsvekst og økte provisjonsinntekter,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Svekket rentenetto

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter beløp seg 11,8 millioner kroner i tredje kvartal av 2020 mot 13,1 millioner under samme kvartal i 2019.

«Rentenettoen har svekket seg gjennom året grunnet sterk priskonkurranse mellom bankene spesielt på bankinnskudd,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Driftskostnadene i Ørskog Sparebank har økt det siste året med 1,6 millioner kroner og utgjør totalt 28,5 millioner kroner sammenlignet med 26,89 millioner i fjor. Årsaken er økt bemanning og IT-kostnader.

Banken oppgir å ha hatt god likviditet gjennom hele året, men at det lave rentenivået utfordrer en lønnsom vekst i innskudd. Det er imidlertid en avdemping på utlånsvekst i bedriftsmarkedet, men god vekst i privatmarkedet.

Økonomer: En svak resultatsesong betyr ikke at bankbransjen ikke kan gi avkastning 

SpareBank 1 Ringerike og Hadeland ser ikke behov for økt tapsavsetning

 

 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch