FinansWatch

Ørskog Sparebank: Forsikringssalg kompenserte for rentenedgang

Ørskog Sparebank kan vise til vekst i andre kvartal og første halvår. God vekst i provisjonsinntektene får mye av æren.

Ørskog Sparebank oppnådde et resultat etter tap og skatt på 9,26 millioner kroner i andre kvartal og 10,23 millioner kroner for første halvår. Det er en markant oppgang fra samme periode i fjor da kvartalsresultatet ble 6,4 millioner kroner.

Rentenettoen endte på 10,95 millioner kroner i kvartalet og 24,4 millioner kroner i første halvår. Dette er en liten nedgang fra samme periode i fjor.

Kredittap på utlån endte på 1,4 millioner kroner i kvartalet og 2,9 millioner kroner for første halvår.

Banken understreker i rapporten at fjorårstallene ikke er omregnet til IFRS9 og derfor ikke er direkte sammenlignbare i alle tilfeller.

Banken venter et resultat for året på linje med fjoråret. Selv om rentene er lavere enn i fjor venter de en normal aktivitet i lånesøknader og en solid vekst i provisjonskostnader.

Ørskog Sparebank hadde en vekst i utlånsporteføljen på 8,25 prosent i perioden.

Banken trekker frem at en vellykket satsning på salg av forsikringer har gitt en sold vekst i provisjonssalget, som demmer opp for mye av fallet i renteinntektene.

Banksjef forventer økt konkurranse fra andre banker – og spesielt om én type kunder 

Nordets Mads Johannessen har sterk tro på sparebankene i krisetider 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch