Rindal Sparebank presses av nedgang i utlån

Rindal Sparebank leverer et resultat før skatt etter årets tre første kvartal på 12,4 millioner kroner mot 18,4 millioner kroner ved samme tidspunkt i fjor. Koronanedskrivninger, verditap på investeringer og nedgang i boliglån har påvirket resultatet.
Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Bankens utlån i egne bøker var ved utgangen av tredje kvartal på 1,76 millarder kroner, noen som var en nedgang med 0,2 prosent, eller fire millioner kroner, sammenlignet med samme tidspunkt i 2019.

I tredje kvartal har banken hatt en vekst i næringslån, mens pilenen for boliglån og lån i personmarkedet har pekt nedover. Inkludert boliglån via Eika Boligkreditt har banken en utlånsportefølje på 2,16 milliarder kroner. Det er en sum som er 26 millioner kroner eller 1,2 prosent høyere en ved samme tidspunkt i fjor.

I kvartalsrapporten skriver banken at den har hatt «lavere utlånsvekst enn forventet i tredje kvartal» og at banken opplever «stor konkurranse om boliglånskundene og forventer en moderat utlånsvekst i tiden som kommer».

Bankens netto renteinntekter etter tre kvartal har stått på stedet hvil sammenlignet med fjoråret. Siste september var samlede renteinntekter for året 26,8 millioner kroner både i 2019 og 2020. Men rentenettoen på 8,9 millioner kroner for tredje kvartal isolert var en klar forbedring fra kvartalet før da den endte på 7,4 millioner kroner.

«Effekten av rentetilpasningene i forbindelse med koronapandemien, generelt lavt rentenivå, og sterk konkurranse i boliglånemarkedet medfører at bankens inntjening forventes å bli noe svakere enn forutsatt ved inngangen av året», skriver Riadal Sparebank.

Andre driftsinntekter på 10,5 millioner kroner viser en liten bedring sammenlignet med fjoråret. Provisjonsinntekter og utbytte økt, mens bankens finansielle intervesteringer ikke har gått like bra. Banken har hatt negative verdiendringer på investeringer på 3,4 millioner kroner.

Tapsavsetningene på 6,3 millioner kroner som banken gjorde tidligere i år påvirker også det samlede resultatet, men 300.000 kroner av dette er blitt reversert i løpet av tredje kvartal. I tillegg konstanterer banken at den har et svært lavt nivå av mislighold, og at det ikke har vært noen konstaterte tap på utlån og garantier i det hele tatt hittil i år.

Bankens kapitaldekning er langt over myndighetskravene, og kjernekapitaldekningen på 22,31 prosent eller mer en tre prosentpoeng høyre en ved samme tidspunkt i fjor.

God tilgang på kapital kan komme godt med siden banken nylig begynte en større ombygging av hovedkontoret og som ikke blir klar før mot slutten av året. Allerede nå varsler banken at ombyggningen vil føre til at «driftsresultatet for fjerde kvartal forventes å bli betydelig redusert på grunn av kostnadene med dette».

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

MEST AV DE NORSKE: Henrik Høye, adm. dir i Protector Forsikring topper lønnslisten blant lederne av de norske forsikringsselskapene. | Photo: Protector Forsikring

Dette tjener forsikringstoppene

For abonnenter