FinansWatch

Normalisert og misligholdsfritt kvartal for Rindal Sparebank

Lavere utlånsvekst og høyre innskuddsvekst førte til et resultat før skatt på 5,2 millioner kroner i andre kvartal for trønderbanken Rindal Sparebank.

Foto: Google Maps

I rapporten skriver banken at situasjonen i løpet av andre kvartal i stor grad er normalisert, sammenlignet med den usikkerheten som rådde ved forrige kvartalsskifte, et par uker etter nedstengingen av Norge.

I en tekstmelding peker banksjef Magne Bjørnstad blant annet på at banken ikke har hatt noen mislighold av lån eller konstaterte tap på utlån eller garantier i første halvår. Likevel dobler banken nesten tapsavsetningene fra første kvartal og har på de første seks månedene bokført samlede nedskrivninger på 6,6 millioner kroner.

Netto renteinntekter endte på 17,9 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Det er noe høyere enn etter første halvår i fjor. 7,4 millioner i renteinntekter i andre kvartal isolert var derimot betydelig lavere enn første kvartal i år. Norges Banks nullrente førte til en umiddelbar senking av utlånsrenten, mens bankens kutt på innskudd ikke kom før to måneder etterpå.

I tekstmeldingen skriver Bjørnstad at han regner med at rentenetto vil bedres noe igjen allerede i tredje kvartal.

Brutto utlån i egne bøker var ved utgangen av andre kvartal 1,76 milliarder kroner. Personmarkedet utgjør 81,1 prosent av utlånene og bedriftsmarkedet 18,9 prosent.

I kvartalsrapporten skriver banken at de opplever stor konkurranse om boliglånskundene og venter ikke noen særlig økning i utlån i tiden som kommer.Styret mener likevel at banken er godt rustet til å møte en eventuelt forverret situasjon både i bedrifts- og privatmarkedet i løpet av høsten.

Banken har blant annet en kjernekapitaldekning på 22,23 prosent, opp fra 19,29 prosent samme periode i fjor. Det er godt over det minstekravet som myndighetene har satt.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch