FinansWatch

Handelsbanken Norge: – Tredje kvartal ble nær et normalkvartal, tross korona-usikkerhet

Administrerende direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge er fornøyd med at tredje kvartal viser lave tap og styrkede inntekter. I tillegg trekker han frem at banken har hatt en vekst i både bedriftskunder og privatkunder.

Administrerende direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge. | Foto: Thomas Rasmus Skaug

– I privatmarkedet opplever vi god tilgang på solide privatkunder. En viktig bidragsyter her er avtalen vi har med Juristforbundet, uttaler Tjernsmo i en melding fra banken.

Resultatet for tredje kvartal er 599 millioner kroner, og administrerende direktør peker i meldingen på at dette er en fremgang på 47 prosent fra andre kvartal.

– Mens andre kvartal ble utfordrende som følge av kraftige og raske rentenedsettelser til kundene og høyere tap som følge av korona og lav oljepris, er vi nå tilbake i det som kan kalles et normalkvartal. Inntektene er styrket og tapene er lave, uttaler Tjernsmo i meldingen.

Tapsavsetningene i tredje kvartal er på 46 millioner kroner av utlånsporteføljen på 275 milliarder kroner.

– Når vi i et krevende år som 2020 har vesentlig lavere tap enn andre banker, er det en illustrasjon på at vi har solide kunder med motstandskraft til å håndtere også tøffere tider, uttaler Tjernsmo i meldingen fra banken.

Resultat før tap på 635 millioner kroner for tredje kvartal 2020, mot 707 millioner kroner for tredje kvartal 2019.

Driftsresultat på 599 millioner kroner for tredje kvartal 2020, mot 701 millioner kroner for tredje kvartal 2019.

– Tredje kvartal 2020 har et resultat på nær normalt nivå, skriver Handelsbanken i rapporten for tredje kvartal.

– Andre kvartal i år ble korona-kvartalet, med svekket resultat som følge av fall i rentemargin, rask og betydelig rentenedsettelse, og noe høyere tap, står det videre.

Rentenetto på 897 for tredje kvartal 2020, mot 931 for tredje kvartal 2019.

Banken trekker frem at rentenettoen ble svekket i andre kvartal som følge av rask og betydelig rentenedsettelse til kunder.

– Rentenetto nær normalt nivå, men ikke helt tilbake. Hovedforklaring er lavt norsk rentenivå, som vanskeliggjør senkning av innskuddsrente i tråd med pengemarkedet, skriver Handelsbanken i rapporten for tredje kvartal.

Tapsavsetningene for tredje kvartal er på 46 millioner kroner, mot 122 millioner kroner i andre kvartal i år, og 16 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

Ifølge banken var de høyere tapene i andre kvartal en viktig bidragsyter til høyere tapsavsetninger i 2020. Banken mener tredje kvartal har tap på moderat nivå.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch