FinansWatch

Bankmarginene ligger på høyeste nivå på to år

– Bankmarginene har falt, men bortsett fra korronaeffekten i mars må vi tilbake til fjerde kvartal i 2013 for å finne høyere bankmargin enn i dag, sier analysesjef Robert Nystad i Union Gruppen.

Robert Nystad er analysesjef i i Union Gruppen. | Foto: Union Gruppen

Union har gjennomført sin kvartalsvise bankundersøkelse der åtte banker svarer på spørsmål rundt næringseiendomsmarkedet.Hovedfunnene er at et standard lån til et kontorprosjekt med fem års løpetid, nå har en gjennomsnittlig bankmargin på 232 punkter over Nibor-renten ved 65 prosents belåning, skriver Finansavisen.

– Obligasjonsmarginene har falt mer enn bankmarginene. Sammen med tiltakende utlånsvilje blant bankene, indikerer det at også bankmarginene har mer å gå på, sier analysesjef i Union Gruppen, Robert Nystad til avisen og fortsetter:

– Kort oppsummert steg kredittpåslagene i obligasjonsmarkedet mer enn bankmarginene under «lockdown» i vår, og har kommet mer ned etterpå.

I både bank og obligasjonsmarkedet har det blitt større forskjeller i hvilke betingelser ulike aktører oppnår.

–Solide aktører med lav gjeldsgrad som velger lån med kortere løpetid, oppnår ofte bedre vilkår enn snittsvaret i bankundersøkelsen. Den laveste bankmarginen som ble tilbudt av én enkelt bank i løpet av det siste kvartalet var 150 basispunkter, forteller han.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch