Finans Norge: den midlertidige fleksikvoten i boliglånsforskriften burde i gradvis innstrammes, ikke kuttes

Finansdepartementet har i dag bestemt at de midlertidige endringene i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften ikke vil bli videreført etter tredje kvartal. Finans Norge mener en gradvis innstramming ville gitt rom for individuell tilpasning for banker og lånekunder
Erik Johansen er direktør for bank og kapitalmarkedi Finans Norge. | Foto: Finans Norge.
Erik Johansen er direktør for bank og kapitalmarkedi Finans Norge. | Foto: Finans Norge.

Fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften settes ned til de opprinnelige nivåene på 10 prosent generelt og 8 prosent for Oslo. 

I mars ble fleksibiliteten i boliglånsforskriften økt til 20 prosent i hele kongeriket som ett av flere tiltak for å bistå norske husholdninger gjennom en krevende periode som følge av koronapandemien.

I en nyhetsmelding fra Finansdepartementet sier finansminister Jan Tore Sanner at kravene til bankenes utlånspraksis bør tilbake til normalen, og begrunner dette med at det er tegn til bedring i norsk økonomi og høy aktivitet i boligmarkedet.

– Vi mener Finansdepartementet burde lagt seg på en linje med en mer gradvis innstramming av utlånsreguleringen slik at det gis rom for tilpasning for banker og lånekunder, sier direktør for bank og kapitalmarked, Erik Johansen.

Finans Norge sier i en melding at fleksibilitetskvotene burde vært trappet ned gradvis. «I tråd med det Finans Norge har argumentert for fremhever departementet at forskriftene ikke er til hinder for at bankene kan forlenge den avdragsfrie perioden, for dem som trenger det,» skriver Finans Norge i en melding.

Forsikringsselskapene har betalt ut rundt 1 milliard kroner i koronaerstatninger  

Konsernsjefen i Eika Gruppen: – Vi effektiviserer oss i alle ledd i verdikjeden 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også