FinansWatch

DNB Stavanger svarer på kritikk: – Aldri stått på så hardt

Bankene på Sørvestlandet har fått kritikk for ikke å gjøre nok for kundene sine. DNB i Stavanger kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Terje Fanebust, leder for bedriftsmarkedet i DNB Stavanger sier at regionen har vært rammet av en slags dobbelt krise, med både korona og oljeprisfall. Det har likevel ikke gått så ille som forutsetningene, påpeker Fanebust. | Foto: Foto: Christian Faarlund / DNB

I august gikk det Stavangerbaserte selskapet Roxel Group konkurs, og eier Dag Øyvind Meling gikk ut i media og kritiserte bankene for å ikke hjelpe selskaper i nød. SR-Bank svarte på kritikken i Rogalands Avis med å si at realiteten var tvert imot det motsatte.

Heller ikke DNB i Stavanger kjenner seg igjen i beskrivelsen.

– Bankene er alltid oppmerksomme i utfordrende tider, det være seg oljeprisfall eller koronakrise, hvor risikoen øker. Vi har vært tettere på kunden enn noensinne, og vi har vært opptatt av å hjelpe gjennom en krevende situasjon. Vi har aldri stått på så hardt, sier leder Terje Fanebust for bedriftsmarkedet i DNB Stavanger til FinansWatch.

Ifølge Fanebust var spesielt april og mai noen krevende måneder, hvor de forsøkte å sortere køene og håndtere situasjonen så raskt som mulig.

– Det ble mye overtid på mange, og man hadde flere saker i produksjonen enn noensinne før. Folk var slitne, spesielt i de to måneder hvor folk satt utover kveldene og forsøkte å komme gjennom alle henvendelsene, sier han.

De oppdaget at mange av henvendelsene var kunder som var føre var og som var usikre for fremtiden. Ifølge Fanebust har det vist seg at veldig mye har gått bedre enn det de hadde forutsatt.

– Vi hadde kanskje forventet et rush i juni/juli i forbindelse med ferien. Det var vært betraktelig mindre enn det vi først hadde forutsatt og trodd, sier han.

Dobbel effekt

– Det er klart vi hadde trodd at den doble effekten skulle få større kortsiktige konsekvenser. En del bransjer ble hardt rammet direkte og måtte stenge ned, mens andre bransjer har fått litt mer langsiktige effekter og har måttet spise av ordrereserven, sier Fanebust.

– Vi opplever at kundene våre fortsatt er positive med tanke på ordrereserven, og flere av dem som vi var bekymret for, har klart seg godt, sier han.

Fanbust påpeker at landsdelen har god trening i det å tilpasse seg kriser og krevende tider, og han refererer blant annet til oljekrisen i 2014.

– Denne gangen var det viktig for oss å få en bekreftelse på at dette var noe bedriftene så alvoret i og at de raskt tok grep. Der så vi en del forskjeller fra både finanskrisen og oljekrisen i 2014, hvor var en del seint ute. Denne gangen var bedriftene vesentlig raskere, understreker han.

Krisen treffer bredt

Koronapandemien har rukket å sette dype spor i den norske økonomien, og mange bransjer er blitt hardt rammet. Det som kjennetegner koronakrisen er at den treffer veldig bredt, men til dels skjevt, mener Fanebust.

– En del bransjer går jo nå vesentlig bedre, for eksempel varehandel. Tjenestesektoren er jo hardere rammet og kanskje mer varig. Reiselivs-, hotell- og restaurantbransjen har virkelig merket dette på kroppen, sier han.

Banken har gravd dypt i verktøykassen for å forsøke å hjelpe kundene sine gjennom den usikre tiden.

– Det å gi avdragsfrihet er et virkemiddel som har stor effekt, spesielt for de som sitter på eiendom. Det er også viktig med tilleggskreditter, statsgaranterte lån, tett oppfølging og være med å gi gode råd gjennom denne perioden, sier Fanebust.

SR-Bank: – Vi er ikke tjent med at kunder går konkurs

– Norske banker har vært en del av løsningen for å sikre få konkurser  

Nordea har egne ambassadører som skal utfordre banken på bærekraft 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch