FinansWatch

Sparebanken Møre: reduserte renteinntekter og innskuddsvekst i andre kvartal

Resultatnedgang på 31 millioner og reduserte renteinntekter på 54 millioner gir en vesentlig resultatstøyt for Sparebanken Møre. Banken ser likevel utlåns- og innskuddsvekst.

Trond Lars Nydal er administrerende direktør i Sparebanken Møre. | Foto: Sparebanken Møre

Sparebanken Møre fikk ett resultat etter skatt på 150 millioner kroner, en reduksjon på 31 millioner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Netto renteinntekter ble redusert med 54 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i 2019.

Banken skriver i kvartalsrapporten at kvartalet er belastet med 42 millioner kroner i tap på utlån og garantier sammenlignet med i fjor.

Tapsnedskrivningene økte fra 375 millioner kroner ved utgangen av 2019 til 446 millioner ved utgangen av kvartalet.

– Det er fortsatt usikre utsikter for flere bransjer, og det er utfordrende å forutsi de langsiktige konsekvensene av koronapandemien og oljeprisfallet. Vi har imidlert en solid og diversifisert næringslivsportefølje med lav eksponering mot offshore og supply, sier Trond Lars Ny dal i kvartalsrapporten til Sparebanken Møre.

Bankens utlånsvekst de siste 12 måneder er 4,1 prosent, mens innskuddsveksten i samme periode er på 4,6 prosent. Størst er innskuddsveksten innen personmarkedet  med en økning på 8,1 prosent i løpet av de siste 12 månedene.

– Vi vokser videre og opprettholder den sterke posisjonen i nedslagsfeltet vårt. Nok en gang lar vi oss imponere av nordvestlendingene som viser en imponerende evne til omstilling og tilpasning når det kreves, fortsetter Nydal i rapporten.

Nå må Aurskog Sparebank tenke bærekraft når den låner ut penger 

Svakere utvikling i kjernedriften til Jæren Sparebank  

 

 

 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch