FinansWatch

Sparebank: Ringvirkningene vil prege resten av året

Luster Sparebank merker ringvirkningene av koronakrisen. Overskuddet falt i første kvartal som følge av manglende avkastning på verdipapirer og høyere tapskostnad.

Foto: Luster Sparebank

Ringvirkningene av Covid-19 vil etter styret sine vurderinger prege resten av året. Det er viktig å overvåke kredittrisikoen i utlånsporteføljen. Forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter er blitt redusert. Dette reduserer banken sin rentenetto i kroner.

Luster Bank fikk et resultat etter skatt på 6,9 millioner kroner i første kvartal 2020, ned fra 8,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Banken opplyser at nedgangen skyldes manglende avkastning og nedskrivning på verdipapirer, i tillegg til høyere tapskostnad.

Netto renteinntekter økte med 9,8 millioner kroner sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, og endte på 23,8 millioner kroner.

«Hovedårsaken til økningen i rentenetto er at tapsmerkede engasjement har blitt gjort opp. Dette gjør at Luster Sparebank har kunne inntektsføre avsatte ikke inntektsførte renter på engasjement.

I 2020 har Luster måtte skrive ned verdiene på obligasjonsfond, aksjefond og aksjer med 2,6 millioner kroner. Videre er tap i resultatet kostnadsført med 4,4 millioner kroner.

Banken skriver i kvartalsrapporten at den må tilpasse kostnadsnivået situasjonen fremover, men likviditeten er god.

«Banken har god kapitaldekning, innskuddsveksten har vært god, banken vil fremover fokusere på overvåking av utlånsporteføljen og kostnadskontroll», skriver styret.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch