SpareBank 1 Østfold Akershus: Vi er en lavrisikobank

Under 20 prosent av bankens låneportefølje består av bedrifter, og har minimalt med utlån til olje, offshore og hotelldrift. Likevel falt resultatet med mer enn 50 prosent.
Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus. | Foto: SpareBank 1 Østfold Akershus
Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus. | Foto: SpareBank 1 Østfold Akershus

Konsekvensene av koronakrisen med økte tapsavsetninger og urealiserte tap på finansaktiva tynger resultatet til SpareBank 1 Østfold Akershus.

I første kvartal 2020 falt resultatet med over 52 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, fra 136,7 til 65,0 millioner kroner. Det betyr at egenkapitalavkastningen har falt fra 16,9 til 7,4 prosent.

Inntektene falt i samme periode fra 238,4 til 193,2 millioner kroner.

Står side om side med kundene og bedriftene

«SpareBank 1 Østfold Akershus gikk inn i koronakrisen med en sterk soliditet og en god likviditet som gjør det mulig å stå side om side med privatkundene og de levedyktige bedriftskundene våre gjennom krisen», skriver styret i kvartalsrapporten.

SpareBank 1 Østfold Akershus understreker likevel at ved inngangen til andre kvartal er usikkerheten i den norske og den regionale økonomien større enn noen gang tidligere, at det er større usikkerhet knyttet til styrets vurdering av fremtidsutsiktene.

Banken har derfor en økt tapsavsetning på 23,8 millioner kroner som følge av koronakrisen.

Ifølge banken var kvartalet preget av en sterk rentenetto og sterk utlånsvekst, hvor privat- og bedriftsmarkedet vokste med henholdsvis 2,7 og 1,3 prosent.

Vi er en lavrisikobank

«SpareBank 1 Østfold Akershus er en lavrisikobank med en privatmarkedsandel på 81 prosent (beregnet av brutto utlån inkludert kredittforetak). Bedriftsmarkedsporteføljen på 19 prosent er ikke eksponert mot olje og offshore og eksponeringen mot hotel- og restaurantnæringen er minimal. Ingen kommer upåvirket ut av denne krisen, men vi ser foreløpig ingen økning i restanser i porteføljen», skriver banken.

Ifølge SpareBank 1 Østfold Akershus er misligholdet fortsatt lavt, og det er ingen klare indikasjoner på vesentlig kredittforverring i bankens utlånsportefølje.

Banken venter likevel en økning i mislighold fremover basert på de overordnede makroprognosene og at Norge har stått stille i om lag to måneder.

«Bankens markedsområde er svært attraktivt når det gjelder fritidseiendom og «innbyggerantallet» stiger vesentlig i de tradisjonelle feriemånedene. Det er en forventing om at nordmenn generelt kommer til å feriere innenlands i sommer, vi har derfor tro på at dette kommer til å slå positivt ut for aktiviteten i bankens markedsområde, spesielt i sommermånedene».

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også