SpareBank 1 BV har stor konkurranse og venter press på marginene fremover

Lavere renter kombinert med fortsatt relativ sterk konkurranse på boliglån forventes å presse marginene i de neste kvartalene.
Adm. direktør i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad. | Foto: SpareBank 1 BV
Adm. direktør i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad. | Foto: SpareBank 1 BV

Resultatet til SpareBank 1 BV ble redusert med 48 prosent i første kvartal 2020, som etter skatt fikk et resultat på 93,9 millioner kroner,

Til sammenligning fikk banken et overskudd på 180,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak reduserte resultater fra finansielle eiendeler med 103,7 millioner, mens økte tap utgjorde 21,4 millioner kroner.

«Vi er i startfasen av en pågående pandemi hvor det foreligger betydelig usikkerhet med hensyn til varigheten av krisen og hvilke konsekvenser pandemien vil gi for tapsbildet på både kort og lengre sikt. Lavt rentenivå og etablerte, statlige støttetiltak vil bidra positivt for bedrifts- og personkunder som har blitt hardt rammet av pandemien og nedstengningen», skriver banken i kvartalsrapporten.

Sterk konkurranse på boliglån

I første kvartal fikk banken netto renteinntekter på 179,5 millioner og en egenkapitalavkastning på 7,7 prosent, sammenlignet med 145,3 millioner og 15,9 prosent i samme tid i fjor.

«Til tross for at bankens bedriftsportefølje har lav andel av låntakere i spesielt utsatte bransjer, er det betydelig usikkerhet i prognoser for utviklingen fremover mht mulige effekter og varighet av krisen. Bankens målsetning om en egenkapitalavkastning på 10 % vil som en følge av effektene av koronapandemien være meget krevende å innfri i 2020», skriver styret.

Banken opplyser om at den i sin vurdering har lagt til grunn en gradvis åpning av samfunnet og lemping på nasjonale krav relatert til smitteforebygging.

Bankens reduksjon av utlåns- og innskuddsrenter kombinert med fortsatt relativ sterk konkurranse på boliglån forventes å presse marginene i kommende kvartaler.

Ytterligere reduksjon i pengemarkedsrentene vil kunne demme opp for noe av denne effekten, opplyses det.

«Banken har meget god likviditet og soliditet ved utgangen av 1. kvartal, med en ren kjernekapital på 18,1 prosent som er godt over regulatorisk krav på minimum 12,9 prosent. Styret er meget tilfreds med den solide økningen i netto rente- og provisjonsinntekter sammenlignet med første kvartal 2019 samt den gode utlånsveksten i kvartalet», heter det.

 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også