Voss Veksel- og Landmansbank vokste tross koronakrise

VVLs resultat for første kvartal vokste med 2,7 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Et stabilt lokalmarked er årsaken, ifølge banken.
Foto: Jan-Tore Egge/Wikimedia.org
Foto: Jan-Tore Egge/Wikimedia.org

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har styrket sitt inntektsgrunnlag gjennom å satse på salg av forsikrings- og spareprodukter. Styret mener banken vil være i stant til å levere tilfredsstillende resultater fremover, grunnet solid basisdrift og et stabilt lokalmarked.

Men, banken trekker frem at lengden på koronakrisen vil avgjøre hvor store konsekvensene vil bli, og at det per i dag ikke er mulig å estimere de økonomiske effektene. Likevel påpeker banken i delårsrapporten at «historisk sett har det likevel vore slik at Voss med omland har kome godt ut av tidlegare kriser. Banken med si fordeling på 79 prosent PM og 21 prosent BM, med ei godt diversifisert BM-portefølje og ein solid kapitalsituasjon har gode føresetnader til å takle krisa godt».

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA legger frem et resultat før tap for utgangen av 1. kvartal på 14,6 millioner kroner. Dette er en økning på 2,7 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Men mens resultatet før skatt i 2019 var 12,5 millioner kroner er det i år på 8,9 millioner kroner. Det kostnadsførte tapet er i år på 5,6 millioner kroner.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er nå bokført til 25,6 millioner kroner. Hvilket er en økning på 4,5 millioner kroner fra samme periode i 2019. Banken har varslet å sette ned renten, og det vil øke presset på rentemarginen fremover.

I delårsrapporten for 1. kvartal uttaler banken selv at provisjonsinntektene fra forsikrings- og spareprodukter fortsatt øker «jamt og trutt». Banken får flere kunder innen forsikring og sparing/plassering.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også