FinansWatch

Stort kutt i utlån mot bedriftsmarked for Bien Sparebank

Allikevel leverer banken en oppgang i resultatet takket være økte rentemarginer.

Administrerende banksjef i Bien Sparebank, Lena Jørundland. | Foto: Bien

Bien Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 9,1 prosent i første halvår av 2022, opp 0,5 prosentpoeng fra 8,6 prosent i samme periode i 2021.

Eika-Banken oppnådde et resultat etter skatt i andre kvartal på 14,3 millioner kroner, opp fra 13,4 millioner kroner i samme periode i fjor.

«Den positive utviklingen er resultat av økt rentenetto tilsvarende 43,3 millioner kroner mot 38,3 millioner kroner i 2021, høyere utbytte fra Eika Gruppen og Eika boligkreditt», skriver banken om første halvår.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 22 millioner kroner, mot 19,9 millioner i andre kvartal 2021. Konsernet hadde andre driftsinntekter i perioden på 10,8 millioner kroner, mot 9,3 millioner i samme periode i fjor.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 3,5 prosent på personmarked og -21,1 prosent på bedriftsmarked. Totalt utlån ved utgangen av kvartalet var på 5.236 millioner kroner inkludert Eika boligkreditt. Innskuddsdekningen var på 92,8 prosent.

«Utlånsporteføljen til bedriftskunder utgjorde 10,3 prosent av totale utlån inkludert Eika boligkreditt, og beløp seg til 538 millioner kroner. Hittil i år er porteføljen redusert med 52 millioner kroner. Dette er i tråd med styrets mål om å midlertidig redusere bedriftsmarked porteføljen», skriver banken om sin utlånsportefølje.

Rentenettoen utgjør 1,77 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i år, mot 1,50 prosent på samme tidspunkt i fjor.

Bien Sparebank sin kostnadsprosent ble 50,7 prosent i halvåret, opp fra 49 prosent i samme periode i fjor.

Bien Sparebank har hatt en bra start på året og økt lønnsomheten i eksisterende portefølje

Resultatfall etter bytte av allianse for Askim og Spydeberg Sparebank

Han er ny banksjef i ASbank

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch