FinansWatch

Finanstilsynet: Oppfølging av bærekraftsarbeid vil kreve mer ressurser

Tilsynsoppfølgingen av foretakenes etterlevelse av regelverk for bærekraft og klimarisiko vil kreve økte ressurser i årene framover, viser Finanstilsynet til.

Finanstilsynet har ikke kartlagt hvor godt rustet norske finansforetak er til å møte kravene om taksonomi- og bærekraftrapportering, sier Finanstilsynets Per Mathis Kongsrud. | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Blant annet må Finanstilsynet bygge opp kunnskap og etablere verktøy og rutiner for tilsynsaktiviteten, sier Finanstilsynets Per Mathis Kongsrud, avdelingsdirektør i avdeling for digitalisering, til Finansfokus.

Ifølge Kongsrud har ikke Finanstilsynet kartlagt hvor godt rustet norske finansforetak er til å møte kravene om taksonomi- og bærekraftrapportering.

– Regelverket er omfattende og at foretakene må sette av tilstrekkelige ressurser for å etterleve de nye kravene, sier Kongsrud til bladet.

Han framholder at tilsynsoppfølgingen av foretakenes etterlevelse av regelverk for bærekraft og klimarisiko vil kreve økte ressurser i årene framover. Tilsynet må blant annet bygge opp kunnskap og etablere verktøy og rutiner for tilsynsaktiviteten.

– Dette krever økonomiske midler. Finanstilsynets arbeid må tilpasses innenfor gjeldende budsjetter. Driftsmidlene fastsettes ikke av Finanstilsynet selv, men bevilges i de årlige statsbudsjettene, som fastsettes av Stortinget, sier Kongsrud, ifølge Finansfokus.

Finanstilsynet gir investor gebyr 

Finans Norge ønsker klare definisjoner av norske myndigheter

Banksjef mener markedet er understimulert på informasjon om bærekraftige valg 

Mer fra FinansWatch

– Norske Fintechs bør satse internasjonalt

Finansforbundet har kartlagt den økonomiske utviklingen blant norske fintech-selskaper. Konklusjonen er at det er tøft å lykkes som norsk fintech, men at det er betydelig vekst i omsetning for aktørene, og at det er mange som virkelig satser.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch