Finans Norge ønsker klare definisjoner av norske myndigheter

Når taksonomien etter hvert trer i kraft i Norge håper Finans Norge at myndighetene har klare definisjoner og henvisninger, samt løsninger for rapportering på plass.
Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. | Foto: Jörgen Skjelsbæk
Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

Det ble klart at taksonomien ikke vil tre i kraft i Norge i 2021, men at Finansdepartementet oppfordrer likevel norske foretak å følge loven og inkludere taksonomirelatert informasjon i sine regnskapsrapporter allerede for regnskapsåret 2021.

EUs regelverk for bærekraftig finans er til behandling i Stortinget, og det er ventet at loven vil tre i kraft i løpet av første halvår 2022. EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter er et klassifiseringssystem for hvilke aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige. EU har vedtatt endelige tekniske kriterier under to av seks klima- og miljømål i taksonomien, som trer i kraft fra 1. januar 2022 i EU.

Pågående diskusjoner i EU går på hvorvidt naturgass og kjernekraft kan inkluderes som miljømessig bærekraftig i taksonomien.

Venter på EØS-avtalen

Finansdepartementet sier at den nye loven vil først tre i kraft etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Noe som er ventet i første halvår av 2022.

Finans Norge skriver på sine sider at de er opptatt av at norske myndigheter skal gjøre det så klart for norske foretak som mulig, før loven implementeres i Norge.

«Finans Norge er opptatt av at norske myndigheter må avklare definisjoner og henvisninger til lovverk som ikke er implementert i norsk lov så fort som mulig for å sikre konkurransekraften til norsk næringsliv – dette er spesielt viktig i bygg- og eiendomssektoren», skriver Finans Norge.

Finansnæringens hovedorganisasjon er i tillegg opptatt av at rapporteringen skal være så enkel som mulig.

«Finans Norge er opptatt av at norske myndigheter bør være proaktive og legge til rette for god rapportering fra foretakene. Dette innebærer veiledning og infrastruktur for enkel rapportering. Når det åpnes for frivillig rapportering vil det være en fordel for norsk næringsliv om myndighetene har klar en teknisk løsning som gjør at norske bedrifter enkelt kan rapportere og dermed vise hvor grønne de er i henhold til taksonomien.»

Politihøyskolen har ingen planer om å legge inn økonomisk kriminalitet som eget emne i utdanningen

Tall fra VFF viser at IPS-ordningen har økt i popularitet etter den ble revidert i 2017 – nå er ordningen redusert

Finanstilsynet advarer mot kritisk sikkerhetshull i mye brukt loggverktøy 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også