FinansWatch

Ny lov om forsikring trer i kraft fra nyttår

Ny forsikringsformidlingslov og forskrifter til loven trer i kraft fra 1.januar 2022.

Den nye loven trer i kraft fra nyttår inneholder blant annet nærmere vilkår for å kunne drive forsikringsformidling. | Foto: Colourbox

«Regelverket skal legge til rette for at formidling av forsikringsavtaler skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte, og bidra til at forsikringstakere inngår forsikringsavtaler i samsvar med sine forsikringsbehov», heter det fra Finansdepartementet.

Den nye loven inneholder blant annet nærmere vilkår for å kunne drive forsikringsformidling og krav til virksomheten i et forsikringsformidlingsforetak. Sammen med den nye loven trer også en ny forskrift om forsikringsformidling i kraft.

Loven er basert på forslaget (Prop. 233 LS (2020-2021)) som gjennomfører deler av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk rett.

Stortinget har nylig samtykket til at forsikringsdistribusjonsdirektivet tas inn i EØS-avtalen.

Den nye forsikringsformidlingsloven erstatter forsikringsformidlingsloven fra 2005.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler som viderefører regler om informasjon til kunden. Les mer om overgangsreglene her.

EU-kommisjonen utsetter avgjørelsen om hvorvidt gass og atomkraft skal bli en del av taksonomien 

Finansdepartementet nekter innsyn i Stoltenberg-notater

EU-kommisjonen utsetter avgjørelsen om hvorvidt gass og atomkraft skal bli en del av taksonomien 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch