FinansWatch

Finans Norge skryter av den nye regjeringens pensjonsgrep

Et flertall i finanskomiteen har gått inn for at de kommunale tjenestepensjonsordningene kan ta i bruk fleksible bufferfond.

– Vi er svært tilfredse med at et flertall av de rødgrønne partiene har lagt ned et godt stykke arbeid med proposisjonen, sier Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge. | Foto: Finans Norge/CF-Wesenberg

Dette er Finans Norge fornøyd med. Flertallet i finanskomiteen på Stortinget løser utfordringene med kommunale tjenestepensjoner, og åpner døren for endringer i fripolisene, mener de.

– Har tatt grep

Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, viser i et innlegg på Finans Norges hjemmeside til at garanterte pensjonsordninger forvaltes kortsiktig - som følge av regelverket om at den garanterte avkastningen må tilføres hver enkelt konto hvert år.

– Dermed står over 1.000 milliarder kroner i pensjonsordninger med garanterte ytelser investert med lav risiko og kortsiktig forvaltning. Det gir kundene lavere avkastning og dårligere pensjon, skriver hun.

Finans Norge har lenge jobbet for endringer i dette regelverket.

Lovforslaget som Solberg-regjeringen la frem i sommer inneholdt få grep for å avhjelpe problemet, viser Kierulf Prytz til.  

–  Nå har imidlertid et flertall i stortingets finanskomite tatt grep for at i hvert fall de kommunale tjenestepensjonsordningene kan ta i bruk såkalt fleksible bufferfond.

Ikke lovendring for fripoliseutfordringene

– Vi er svært tilfredse med at et flertall av de rødgrønne partiene med saksordfører Kari Elisabeth Kaski i spissen har lagt ned et godt stykke arbeid med proposisjonen, og nå gått inn for de nødvendige lovendringene for å få på plass en løsning for de kommunale ordningene, sier direktør for liv og pensjon, skriver Kierulf Prytz .

Finanskomiteen foreslår ikke lovendringer for fripoliseutfordringene nå.

Men flertallet viser til at det er naturlig at finansdepartementet nå vurderer endringer også for fripolisene. Her står det 350 milliarder kroner som regelverket fører til at forvaltes svært lite optimalt på vegne av pensjonskundene, skriver hun.

– Alle, herunder arbeidstagerorganisasjonene, mener man bør gjøre med fripoliser det Finanskomitéen nå gjør med det kommunale pensjonsregelverket. Problemet er likt. Finanstilsynet har lagt frem et forslag om bufferkapitalregelverk både for fripoliser og kommunale ordninger. Det er rett og slett ikke noe i veien for å innføre dette nå, sier Kierulf Prytz.

Et flertall i komiteen følger ikke Solbergregjeringens forslag og mener at beslutningen om redusert utbetalingstid for små fripoliser skal ligge hos forbrukeren, og ikke leverandøren, samt at terskelen for små fripoliser bør settes til 0,5 G, i tråd med høringsutkastet fra Finanstilsynet

Kierulf Prytz er også skuffet over at Høyre, FrP og KrF har gått mot endringene både for de kommunale ordningene og for fripolisene.

Finansdepartementet svarer Finans Norge om MREL og krav til etterstilling

Dette blir prisen for å ikke ha pensjonen på plass

Nordea Liv vant kampen om å tilby pensjon for 380.000 medlemmer 

 

Mer fra FinansWatch

– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar

– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch