Finansdepartementet svarer Finans Norge om MREL og krav til etterstilling

Svarene vil være relevante for Finanstilsynet når tilsynet skal fastsette minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL).
Finansdepartementet har nå gitt svar på rammene rundt det kommende krisehåndteringsregelverket. | Foto: Jiri Havran/Finansdepartementet
Finansdepartementet har nå gitt svar på rammene rundt det kommende krisehåndteringsregelverket. | Foto: Jiri Havran/Finansdepartementet

19. november 2020 sendte Finans Norge et brev til Finansdepartementet der de ønsket svar på spørsmål angående forståelsen av rammene for krav til etterstillelse ved fastsettelse av MREL etter nye direktiv i det kommende krisehåndteringsregelverket for bankene ((EU) 2019/879 (BRRD2). Det har de nå fått fra departementet.

«Etter BRRD2 art. 45c nr. 5 skal MREL for foretak med en forvaltningskapital over 100 mrd. euro minst tilsvare 13,5 prosent av risikovektede eiendeler, og dette beløpet skal dekkes av etterstilte instrumenter, det vil si ansvarlig kapital (unntatt bufferkapital) og etterstilt gjeld. Krisehåndteringsmyndigheten kan etter art. 45c nr. 6 gjøre det samme gjeldende også for mindre foretak på visse vilkår.», står det i svaret til Finansdepartementet.

De skriver også at krisemyndigheten kan på visse vilkår fastsette at et høyere beløp skal dekkes av etterstilte instrumenter.

Finanstilsynet i Danmark og den sentrale krisehåndteringsmyndigheten i eurosonen, Single Resolution Board (SRB), har allerede fastsatt MREL og etterstillelseskravene på denne måten etter BRRD2. Sverige skal også ha forstått reglene slik det nå blir skrevet av Finansdepartementet i svaret til Finans Norge, skriver Finansdepartementet i sitt brev.

«Som omtalt i avsnitt 3.2.2 i arbeidsgrupperapporten, er det imidlertid en rekke nærmere regler og unntak som gjelder for ulike grupper av foretak ved fastsettelse av krav til etterstillelse», står det tilslutt i brevet.

Lederen av justiskomiteen på Stortinget: – Vi henger litt etter på regulering av investeringsråd i sosiale medier

Finansdepartementet: Gi innspill til taksonomien

Departementet vil be Finanstilsynet lage mer fleksible fripolise-regler  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også