FinansWatch

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen går på dagen - fikk ikke fornyet sikkerhetsklarering

Nicolaisens kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der han støtter henne økonomisk. Det skal ha vært utslagsgivende for at sikkerhetsklareringen ikke ble fornyet.

Avtroppende visesentralbanksjef Jon Nicolaisen | Foto: NTB

Jon Nicolaisen har i dag fått innvilget sin anmodning til Finansdepartementet om umiddelbar fratreden fra stillingen som visesentralbanksjef fordi han ikke har fått fornyet sikkerhetsklarering fra Sivil klareringsmyndighet, skriver Norges Bank i en pressemelding.

– Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk. De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok. Det har jeg nå måttet ta konsekvensen av, sier Jon Nicolaisen pressemeldingen.

Sentralbanksjefen Øystein Olsen vil savne sin kollega og berømmer han for jobben han har gjort.

– Vi tar til etterretning Finansdepartementets beslutning. Jeg vil savne Jon Nicolaisen i stillingen som visesentralbanksjef, et verv han har skjøttet på en utmerket måte som nær kollega og dyktig fagmann. Gjennom sentrale stillinger i banken har han gjennom en årrekke gitt et vesentlig bidrag til å utvikle Norges Bank, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i den samme meldingen.

Oljefondssjef Nicolai Tangen er koronasmittet 

Oljefondet tar grep for å hjelpe anti-korrupsjonsarbeidet 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch