FinansWatch

Innlegg: Hvorfor gir automatisering en bedre risikoanalyse?

Risikostyring blir stadig viktigere. Ikke bare fordi god risikostyring bidrar til konkurransefortrinn, men er et krav til virksomhetsledere.

Dag Inge Undheim er leder for finansielle tjenester i SAS Institute Norge. | Foto: SAS Institute

Hva er egentlig risikostyring, risikoanalyse og risikomodellering? Fra et økonomisk ståsted handler det om å forstå hvordan ulike scenarioer kan påvirke en bedrifts økonomi, for eksempel gjennom klimaendringer, uvanlig høye strømpriser eller vedvarende pandemi.   

Den vanligste måten å drive risikostyring på er å analysere hvordan ulike risikoer kan påvirke selskapets resultatregnskap og fremtidige balanser. Risikostyring handler derfor om å stille forberedt til timen – slik at man kan redusere negative konsekvenser av en (u)forutsett hendelse.

Med dette friskt i minnet er det mulig å påpeke to viktige perspektiver vedrørende risikoanalyse. For det første, jo mer nøyaktig analysen er, jo bedre. For det andre, jo lenger ned i veien analysen kan se, jo bedre.

Med andre ord ønsker man en nøyaktig og langsiktig risikoanalyse. Men hvordan få til det? Å ansette flere eller bedre analytikere er neppe et alternativ for de fleste norske bedrifter. En slik strategi gir heller ingen garanti for suksess, om den i det hele tatt er reell.

Skreddersydde løsninger

Nøkkelen til å lykkes derimot, finnes i automatisering og IT-løsninger som er særskilt utviklet for risikoanalyse og -modellering. Det viser en ny undersøkelse fra SAS Institute og Longtitude, der 300 bankledere fra 24 ulike land deltok.    

Blant bankene som hadde de ledende risikostyringsstrategiene, baserte 20 prosent seg på automatiserte modelleringssystemer. Disse bankene utmerket seg også ved å benytte flere avanserte verktøy, slik som eksempelvis scenarioanalyse og integrert balansestyring. Det resulterer blant annet i at bankene kan utføre stresstester mye raskere.

Videre hevdet 37 prosent fra den ledende gruppen, at deres analyser av beregnede balanser og resultatregnskaper var svært presise. Til sammenligning svarte kun 14 prosent av samtlige respondenter det samme. I tillegg oppga 44 prosent fra den ledende gruppen at de kan projisere balanser tre eller flere år frem i tid, i motsetning til kun 19 prosent totalt.  

Gevinsten av automatisert risikostyring kan være stor. 8 av 10 banker i den ledende gruppen angir at de har «lovbestemte stresstester integrert i forretningsplanen», mens kun 45% av samtlige respondenter angir det samme. En slik integrasjon gjør at et av de mest grunnleggende kravene for all analyse og rapportering kan oppnås på en enklere måte: Å skape én versjon av «sannheten». Løsningene som kreves for modere risikohåndtering tilbys i stor grad som skytjenester (modeling-as-a-service).

På tvers av bransjer

Risikostyring har allerede blitt et satsningsområde på tvers av bransjer. Pandemien og klimakrisen stiller nye krav. Det samme gjør digitalisering, ny lovgivning og endret kundeatferd – for å nevne noen utfordringer. Modernisering som bidrar til et felles verdenssyn skaper også bedre samarbeidsmuligheter mellom selskaper, banker og myndigheter.

Moderne analyseprosesser skaper rammeverk som støtter bankenes behov og utvikling. De gir også forutsetninger for forretningsutvikling hvor risikostyring er en integrert del av virksomheten, og gjør at bedrifter bedre kan håndtere makroeffekter knyttet til klima, helse og økonomi. Dette gjelder ikke bare blant banker, men for alle typer bransjer og organisasjoner.

Risikostyring blir også viktig for å sikre innovasjon fremover, fordi kreativitet fordrer tilstrekkelig ro. God risikostyring handler til syvende og sist om å skape bedre virksomheter. Den bør ses som en ressurs og en forsikring for virksomhetsledere som holdes ansvarlige, og som en betingelse for å drive god forretningsutvikling i den nye normalen.

Dag Inge Undheim er leder for finansielle tjenester i SAS Institute Norge.

Innlegg: Dette er bare én av utfordringene til småbedriftene

Innlegg: Finanskomiteen tar grep om pensjon

Innlegg: Ryktene om vår forestående død er betydelig overdrevet 

Mer fra FinansWatch

Kraftig økning i kortbruk

Ikke engang i den travleste sommerperioden i 2019 har DNB sett tilsvarende kortbruk som de ser nå, melder banken.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch